Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2019 » Spis treści wydania 02/2019

Spis treści wydania 02/2019

9 kw. 2019 Możliwość komentowania Spis treści wydania 02/2019 została wyłączona Share 'Spis treści wydania 02/2019' on Facebook Share 'Spis treści wydania 02/2019' on Email Share 'Spis treści wydania 02/2019' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Magazyn 02/2019

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Wydanie 2/2019

Moda, Wiara i Fantazja – przeciw budowie Elektrowni Ostrołęka C – „ostatniej elektrowni węglowej”
Janusz Badur, Paweł Ziółkowski, Sylwia Gotzman, Zakład Konwersji Energii IMP PAN
(str. 5)
PGE GiEK – rok dużych mocy
Rozmowa z Norbertem Grudniem, Wiceprezesem Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
(str. 14)
Jak oszczędzać prąd w firmie?
Rafał Bieńkowski
(str. 18)
Analiza rentowności technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w nowym systemie wsparcia dla kogeneracji
Marcin Dusiło, dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Politechnika Warszawska
(str. 21)
Zapotrzebowanie na chłód przez budynki o przeznaczeniu mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym
Andrzej Grzebielec, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
(str. 27)
Magazynowanie i transport energii cieplnej z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych
Konrad Zdun, Enetech sp. z o.o. / Akademia Górniczo-Hutnicza
(str. 34)
Nowy system wsparcia dla Kogeneracji – wybrane zagadnienia prawne
Beata Superson-Polowiec, Radca Prawny/Partner, Jakub Chodacki, Asystent, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
(str. 37)
Analiza zastosowania magazynu ciepła z materiałem PCM przy niedopasowaniu wydajności źródła i odbiornika chłodu
Jarosław Karwacki, Roman Kwidziński, Marcin Lackowski, Paulina Kapica, Instytut Maszyn Przepływowych PAN; Tadeusz Śniadała, Piotr Leputa, Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.; Marek Laskowski, Energa SA
(str. 40)
Chłód z ciepła sieciowego w Zielonej Górze
Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, Robert Malarczyk, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
(str. 50)
Wyzwania w zakresie remontów i eksploatacji bloków węglowych w świetle projektu polityki energetycznej PEP 2040 i wyników aukcji na rynku mocy, a także innych wydarzeń i regulacji wprowadzonych w 2018 r.
Dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH / Główny Instytut Górnictwa
(str. 56)
Zastosowanie technologii przyrostowych w utrzymaniu ruchu dla branży energetycznej
Andrzej Zakręcki, Doktorant, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Chief Technology Officer w 3D Technology sp. z o.o.
(str. 61)
Najnowocześniejszy, największy, najsprawniejszy… – doświadczenia z eksploatacji bloku o mocy 1075 MW w Enei Wytwarzanie
Grzegorz Kotte, Piotr Oberc, Mariusz Opiński, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
(str. 65)
O TPOK w Szczecinie
Wydawnictwo „Nowa Energia”
(str. 72)
Techniczno-ekonomiczne podstawy wykorzystania w systemach ciepłowniczych niezbilansowanej energii elektrycznej z OZE
Tomasz Kowalak, Grzegorz Wiśniewski, Konrad Wiśniewski, Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej
(str. 74)

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć