Elektroenergetyka » Energa podsumowuje 2018 r.

Energa podsumowuje 2018 r.

14 Mar 2019 Możliwość komentowania Energa podsumowuje 2018 r. została wyłączona Share 'Energa podsumowuje 2018 r.' on Facebook Share 'Energa podsumowuje 2018 r.' on Email Share 'Energa podsumowuje 2018 r.' on Print Friendly

Grupa Energa zamknęła 2018 r. wynikiem EBITDA sięgającym blisko 1,9 mld zł, sytuacją finansową umożliwiającą realizację kolejnych inwestycji oraz tytułem lidera OZE wśród czołowych, krajowych spółek energetycznych.

Powodem do satysfakcji jest fakt, że w minionym roku Grupa Energa planowo realizowała zadania zawarte w wieloletniej strategii rozwoju, budując przy tym bazę do kolejnych projektów.

Zakończone zostało wdrażanie optymalnej struktury Grupy Energa, co w wymierny sposób przełożyło się na wzrost efektywności pracy oraz na racjonalizację sposobu, w jaki wykorzystywane są środki finansowe. Osiągnięto to m.in. poprzez redukcję liczby spółek o połowę (z 44 do 22), wdrażanie centralizacji procesów zakupowych i informatycznych czy zwiększenie zakresu zadań powierzanych pracownikom Grupy ograniczając tym samym prace zewnętrznych podwykonawców.

Ubiegłoroczne aukcje rynku mocy pozwoliły spółkom Grupy Energa na zawarcie umów mocowych dla istniejących i planowanych aktywów wytwórczych. Dzięki temu zyskano dla nich ważne wsparcie finansowe, które będzie przekładać się na szybszy rozwój zarówno w obszarze wytwarzania konwencjonalnego, jak i w obszarze energii odnawialnej. Sztandarowym projektem OZE jest budowa farmy wiatrowej Przykona o mocy 30 MWe.

Grupa Energa w ramach strategii rozwoju dąży do objęcia pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności sieci w połączeniu z najwyższą jakością obsługi klienta.

Spółka jest w trakcie realizacji kluczowych projektów budujących naszą wartość. Intensywnie rozwijany jest atrakcyjny z punktu widzenia przyszłych wyników obszar magazynowania energii i segment elektromobilności, współpracując w tym zakresie z samorządami lokalnymi. Grupa zgodnie z planem rozpoczęła także pod koniec 2018 r. realizację budowy nowoczesnego bloku energetycznego Ostrołęka C, który znacząco zwiększy krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Ponadto w efekcie znaczącego wzrostu nakładów inwestycyjnych przyłączono blisko 56 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 5 322 km linii i przyłączono do sieci 59 MW nowych źródeł OZE.

Na wyniki Grupy Energa, identycznie jak całego sektora, wpłynęły warunki rynkowe, związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2. Swój wpływ wywarły także zdarzenia jednorazowe. EBITDA Grupy Energa za cały 2018 rok wyniosła 1 877 mln zł, a zysk netto zamknął się na poziomie 744 mln zł. Przychody Grupy wyniosły w ubiegłym roku 10,33 mld zł.

Linia Biznesowa Dystrybucja, tradycyjny motor rozwoju Energi, osiągnęła wynik EBITDA 1,704 mld zł, a przychody 4,028 mld zł. Łączna dystrybucja energii elektrycznej w 2018 r. wyniosła 22 542 GWh, co jest najwyższym wynikiem w historii. Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie w EBITDA Grupy Energa wyniósł w 2018 r. 18%. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 329 mln zł. W 2018 roku aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 3,9 TWh energii elektrycznej. Linia Biznesowa Sprzedaż osiągnęła w 2018 r. -85 mln zł EBITDA w wyniku bezprecedensowych zmian rynkowych. Z kolei łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 19 777 GWh.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 14 Mar 2019 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć