News » Relacja z V Konferencji „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka,…

Relacja z V Konferencji „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”

8 Mar 2019 Możliwość komentowania Relacja z V Konferencji „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje” została wyłączona Share 'Relacja z V Konferencji „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”' on Facebook Share 'Relacja z V Konferencji „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”' on Email Share 'Relacja z V Konferencji „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”' on Print Friendly

W dniach 6-7 marca 2019 r. w Kazimierzu odbyła się V Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje” zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Moderatorem Konferencji był dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Partnerem i Gospodarzem Konferencji była Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. W spotkaniu udział wzięło ponad 110 uczestników.

Partnerem Głównym była firma LOTOS Oil Sp. z o.o.

Partnerem Merytorycznym było Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Firmą Współpracującą było Atende S.A.

I PANEL

Część merytoryczną rozpoczął Grzegorz Kotte z Enea Wytwarzanie, poruszając kwestie bieżących i strategicznych wyzwań dla służb inwestycyjnych, remontowych i produkcyjnych. Jako kolejny wystąpił Marek Dębiński z LOTOS Oil, prezentując referat zadający uczestnikom pytanie – Czy wiesz ile zyska twój zakład w wyniku prawidłowego smarowania? W dalszej części głos zabrał prof. Adam Zieliński z Instytutu Metalurgii Żelaza, skupiając swoją prezentację wokół diagnostyki bloków energetycznych, uwzględniając charakterystyki materiałowe jako niezbędną składową w ocenie przydatności elementów do długotrwałej eksploatacji. Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w ostatniej fazie ich resursu, było tematem kolejnej prezentacji, którą wygłosił dr inż. Jerzy Trzeszczyński z Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum”. Jako ostatni w pierwszym panelu wystąpił Marcin Wasiłek z Enea Wytwarzanie, omawiając jak wygląda organizacja oraz potencjał wykonawczy służb serwisowo-remontowych w ENEA Wytwarzanie.

II PANEL

Drugi panel dotyczył modernizacji i wdrożeń. Jako pierwszy wątek ten poruszył Mirosław Waroch, mówiąc o zarządzaniu majątkiem i polityce remontowej w PGE GiEK S.A., które reprezentuje. Wybrane problemy eksploatacyjne, remontowe i diagnostyczne turbin parowych omówił Sławomir Rajca z „Pro Novum”. Realizację zadań dostosowawczych i modernizacyjno-odtworzeniowych w Elektrowni Pomorzany przedstawił Jacek Śniegowski z PGE GiEK. Przedstawiciel Polimex Energetyka, Dariusz Majchrowicz, w kolejnym referacie przedstawił propozycje współpracy serwisowej. W kolejnym referacie została ukazana perspektywa Cisco na bezpieczeństwo OT, a wątek ten szeroko omówił Mateusz Flak z Cisco Systems Poland. „Organizacja służb remontowych – komunikacja oraz bezpieczeństwo” – to tytuł prezentacji Roberta Zielińskiego z firmy KONTEL.

III PANEL

Tematem rozpoczynającym panel trzeci była rola badań materiałowych w identyfikacji przyczyn nadmiernej utraty trwałości eksploatacyjnej i występujących awarii elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych na przykładach, które przedstawił prof. Janusz Dobrzański z Instytutu Metalurgii Żelaza. „Predykcja najwyższej jakości. Po prostu” – to tytuł kolejnego referatu, którego autorem był Marcin Szembek z firmy STEAG. Materiały o podwyższonej odporności na erozję stosowane w elementach przewodów i palników pyłowych w Enea Wytwarzanie omówił w kolejnym wystąpieniu Andrzej Stachurski. Kolejny temat: „Preskryptywne utrzymanie ruchu – przyszłość w Twoim zasięgu” omówił Jacek Stec z Reliability Solutions. Ubezpieczenie maszyn jako element zarządzania parkiem maszynowym omówili: Bartłomiej Bobrowski z TUiR „WARTA”.

IV PANEL 

Ocena przydatności do eksploatacji materiału głównych rurociągów pary po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym czasem pracy na przykładach została dokonana przez prof. Janusza Dobrzańskiego z Instytutu Metalurgii Żelaza. Specjalne środki smarne dla elektrowni wiatrowych zaprezentował dr Bogdan Miśta z Fuchs Oil Corporation. Rozwiązania firmy Doosan Babcock Energy Polska S.A. dla młyna MKM33 omówił przedstawiciel firmy Andrzej Poloczek. Uszczelnienia podatne typu honeycomb oraz doświadczenia z eksploatacji zaprezentował Marcin Biegas z firmy HEXAR.

 

PANEL DYSKUSYJNY

Jednym z punków programu był Panel Dyskusyjny, a moderował go dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Głos w debacie zabrali (od lewej): prof. Janusz Dobrzański, Kierownik Zakładu Badań Materiałów dla Energetyki, Instytut Metalurgii Żelaza; Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal; Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.; dr Jerzy Trzeszczyński, Dyrektor, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum”; Andrzej Wicik, Członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, Enea Elektrownia Połaniec SA; dr Krzysztof Zborowski, Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” SA; dr Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego; Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

VI PANEL

Kolejny panel rozpoczął referat nt. wykorzystania analizy Big Data i metod predyktywnych w utrzymaniu majątku produkcyjnego na przykładzie Elektrowni Łagisza, a przedstawili go Michał Piecha i Piotr Jachymek z TAURON Wytwarzanie. Błażej Zembek mówił o podsumowaniu diagnostyki drganiowej w 2018 r. prowadzonej przez firmę PRÜFTECHNIK oraz Wydział TMD w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zarządzanie majątkiem i polityką remontową w RADPEC omówił jego przedstawiciel dr Krzysztof Zborowski. Trwałość naprawczych połączeń spawanych rurociągów parowych eksploatowanych znacznie powyżej obliczeniowego czasu pracy zaprezentował Michał Kwiecień z firmy„ENERGOPOMIAR”. Propozycje produktowe firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. dla utrzymania ruchu i remontów instalacji w energetyce konwencjonalnej skierował do uczestników w kolejnym wystąpieniu Marcin Pelc z Gambit Lubawka. Zastosowanie technologii przyrostowych w utrzymaniu ruchu dla branży energetycznej omówił Andrzej Zakręcki z  Akademii Górniczo-Hutniczej.

ROZMOWY  W KULUARACH

W przerwach między panelami, uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń między sobą.

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

Po zakończeniu Panelu Dyskusyjnego, wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez Partnerów Konferencji oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”.

WYCIECZKA TECHNICZNA

W drugim dniu konferencji dla uczestników konferencji została przygotowana wycieczka techniczna po terenie Elektrowni w Kozienicach należącej do Grupy ENEA.

Pełna FOTORELACJA

Źródło: Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 8 Mar 2019 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć