News » Relacja z XI Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów…

Relacja z XI Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

26 Lut 2019 Możliwość komentowania Relacja z XI Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” została wyłączona Share 'Relacja z XI Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Facebook Share 'Relacja z XI Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Email Share 'Relacja z XI Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Print Friendly

W dniach 20-22 lutego 2019 r. w Szczecinie odbyła się XI Konferencja Techniczna „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Moderatorem konferencji był prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.

Uczestników podczas panelu otwarcia przywitał Gospodarz Konferencji – Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek
  • Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek. 

Partnerami Konferencji byli: Dalkia Wastenergy, Rafako S.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia S.A. Oddział w Polsce

Partnerem Prawnym była Kancelaria CMS

Współpracę podjęło Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

Firmą współpracującą była firma SICK.

I PANEL

Pierwszy referat wygłosił prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej. Omówił rolę spalarni w gospodarce o obiegu zamkniętym. O barierach energetycznego wykorzystania odpadów w Polsce opowiadał Andrzej Drewniak, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Kolejny temat: „Produkcja ciepła i energii elektrycznej z lokalnych odpadów – jak oswoić RDF w miejskich cieplowniach – 2 przykłady, doświadczenia i technologie DALKIA Wastenergy (Tiru)” przedstawił Andrzej Bednarz z Dalkia Wastenergy. Pierwszy panel zakończył się referatem pt. „Wykorzystanie potencjału energetycznego w ofercie NFOŚiGW wczoraj, dziś i jutro”, który zaprezentowała Anna Marcinkiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II PANEL

Aktualny potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania w panelu drugim omówił dr inż. Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Jako kolejny wystąpił Tomasz Lachowicz, Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, omawiając pierwszy rok eksploatacji spalarni. Temat kontynuował dr inż. Jerzy Mirosław, Główny Projektant Szczecińskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, który przedstawił udział firmy RAFAKO w realizacji projektu. W dalszej części Paweł Ciałowicz omówił doświadczenia firmy Polteron jako generalnego projektanta na przykładzie realizacji projektu TPOK w Szczecinie. Panel drugi zakończył Szymon Cegielski, Dyrektor Kontraktu ITPOK Poznań z SUEZ Zielona Energia tematem „PPP jako model współpracy Samorządu i Partnera Prywatnego pozwalający zaplanować rynkowe stawki za zagospodarowanie odpadów”.

III PANEL

Jarosław Kołodziejczyk z Krakowskiego Holdingu Komunalnego wygłosił referat pt. „Aktualizacja decyzji Pozwolenie Zintegrowane na przykładzie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw”. Temat optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją spalarni w Koninie szeroko przedstawiła Elżbieta Streker-Dembińska z MZGOK w Koninie. Ostatni referat podczas pierwszego dnia konferencji należał do Krzysztofa Ziółkowskiego z firmy SICK, a treść tematu jego wystąpienia brzmiała: „Mercem300Z – ciągły pomiar zawartości rtęci”.

IV PANEL

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od omówienia nowych regulacji wpływających na funkcjonowanie ITPOK. Temat ten szeroko przedstawiła Agnieszka Skorupińska z Kancelarii CMS. Następnie Teofil Markwitz z Termomeccanica Ecologia w swoim wystąpieniu starał się ukazać perspektywę bycia liderem budowy spalarni, pozostawiając pytanie – przekleństwo czy błogosławieństwo?

DEBATA

Moderatorem dyskusji była Agnieszka Skorupińska z Kancelarii CMS. Głos w debacie zabrali (od lewej): Szymon Cegielski, Dyrektor Kontraktu ITPOK Poznań, SUEZ Zielona Energia sp. z o.o.; Grzegorz Gilewicz, Dyrektor, Oddział Elektrociepłownia Rzeszów – PGE Energia Ciepła S.A.; Andrzej Drewniak, Przewodniczący, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów; Katarzyna Kruszka-Pytlik, Kierownik, Oddział Zarządzania Zagospodarowaniem Odpadów, Wydział Gospodarki Komunalnej, Miasto Poznań; Jarosław Kołodziejczyk, Kierownik Wsparcia Technicznego, Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie; Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.; Adam Sabuda, Portfolio Manager, Alternative Fuels, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie; prof. Grzegorz Wielgosiński, z Politechniki Łódzkiej.

V PANEL

Prof. Grzegorz Wielgosiński rozpoczął panel tematem dotyczącym małych spalarni odpadów komunalnych. Następnie głos zabrała Katarzyna Kruszka-Pytlik z Miasta Poznań, a swoje wystąpienie poświęciła roli samorządu w zarządzaniu strumieniem odpadów kierowanym do ITPOK w kontekście planowanych zmian prawa w tym w szczególności zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jako kolejny wystąpił Mateusz Grudzina z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór, przedstawiając temat „Technologia zgazowania odpadów w ZZO Nowy Dwór”. Piąty panel zakończyło wystąpienia Pana Marka Spicara tematem „Automatic online system for boiler cleaning at Incineration plants”.

VI PANEL

Modernizacje i dalsze kierunki rozwoju istniejących instalacji spalania odpadów na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych omówił Sylwester Krzyżanowski z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura. Doświadczenia EPK w zakresie projektowania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych omówił z kolei Rafał Szubert z ENERGOPROJEKT – Katowice. W dalszej kolejności pojawił się temat „Produkty i technologie dedykowane ITPOK (monitoring emisji spalin, kamery termowizyjne, system wykrywania nieszczelności parowych w kotle)”, który omówił dr inż. Maciej Jakubiak z firmy Pentol-Enviro Polska. Następnie Agata Fornalczyk oraz Janusz Naumienko z firmy Termall przekazali doświadczenia z rozruchu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ostatni temat w panelu dotyczył optymalizacji pracy w ZUOK w Białymstoku. Segment oczyszczania spalin (instalacja SNCR) zaprezentował Emilian Sańko-Sawczenko z Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH”.

VII PANEL

Pierwszym tematem ostatniego panelu był Ciągły Monitoring Emisji Zanieczyszczeń do powietrza zgodny z projektem konkluzji BAT. Temat szeroko omówił Marek Grzesiuk z firmy OMC Envag. Energetyczne wykorzystanie paliwa alternatywnego RDF w produkcji ciepła i energii elektrycznej w Elektrociepłowni Zabrze omówił Adam Sabuda z Fortum Power and Heat Polska. Zapobieganie korozji chlorkowej w ITPOK za pomocą wtrysku SO3 do kotła wyjaśniał dr inż. Maciej Jakubiak z Pentol-Enviro Polska. Nowoczesny program diagnostyki olejowej dla zakładów TPOK prezentował Marcin Skop z firmy Ecol. Ostatnim prelegentem konferencji był Bogusław Kotarba z firmy IOS Thermex, a temat jego prezentacji dotyczył instalacji termicznego przetwarzania odpadów – RDF (4-10 MWt).

UROCZYSTA KOLACJA

Podczas pierwszego dnia konferencji, po zakończeniu oficjalnej części merytorycznej odbyła się uroczysta kolacja z występem zespołu. W trakcie kolacji rozlosowano i wręczono uczestnikom nagrody ufundowane przez Partnerów Konferencji oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”.

PEŁNA FOTORELACJA

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 26 Lut 2019 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć