News » Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii

7 Gru 2018 Możliwość komentowania Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii została wyłączona Share 'Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii' on Facebook Share 'Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii' on Email Share 'Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii' on Print Friendly

Po raz kolejny zamieszczamy podsumowanie dotyczące minionego miesiąca. Dane kształtują się następująco:

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7% wyższy niż w listopadzie 2017 r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0% r/r przy wolumenie 20 047 150 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 19,5% i wyniósł 2 518 613 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 254,90 zł/MWh – o 6,62 zł/MWh wyższym niż w październiku br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2019 r. (BASE_Y-19) wyniosła 286,61 zł/MWh, co oznacza wzrost o 10,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w październiku br.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 13 398 188 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 8,9% Na RTT wolumen obrotu wyniósł 10 663 505 MWh, a więc o 14,8% mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 734 683 MWh, a więc o 25,5% wyższym niż w listopadzie 2017 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 2 009 016 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 14,1% r/r) oraz 725 667 MWh na RDBg (wzrost o 73,5% r/r). Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w listopadzie br. do poziomu 112,47 zł/MWh, czyli o 3,32 zł/MWh mniej względem października 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2019 r. (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 107,44 zł/MWh, a więc o 9,00 zł/MWh mniej niż w październiku 2018 r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 2 846 387 MWh, a więc o 25,5% mniej w stosunku do listopada roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 101 762 MWh, o 27,2% niższym niż w listopadzie 2017 r. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 156,28 zł/MWh, co oznacza wzrost o 15,31 zł/MWh względem października 2018 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 16 271 toe (w tym 9 564 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 67,9%. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 136,00 zł/toe, do poziomu 397,97 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W listopadzie 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 867 514 MWh (19-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,54 zł/MWh (o 0,13 zł/MWh więcej niż w październiku br.).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec października 2018 r. wyniósł 243,44 zł/t, co stanowi spadek o 0,79% w stosunku do września, zaś cena za 1 GJ energii utrzymała się na dokładnie tym samym poziomie, co dla września, tj. 11,28 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,54% w tym samym okresie i wynosi 304,73 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,64%, osiągając wartość 12,62 zł/GJ.
Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do października 2017 r. wyniosła 34,69 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 16,62%) natomiast dla PSCMI 2 51,20 zł/t (wzrost o 20,19%). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,83 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 19,37%) i 2,20 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 21,11%).

Nowi uczestnicy

Na koniec listopada br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 listopada 2018 r. członkami rejestru było 3696 podmiotów, w listopadzie przybyło ich 18. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 429 podmiotów.

Sytuację najlepiej obrazuje poniższa infografika:

Źródło: ENMARO Energy Market Observer

Wpis został opublikowany 7 Gru 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć