Elektroenergetyka » Energetyka na drodze innowacji – raport PKEE

Energetyka na drodze innowacji – raport PKEE

6 Gru 2018 Możliwość komentowania Energetyka na drodze innowacji – raport PKEE została wyłączona Share 'Energetyka na drodze innowacji – raport PKEE' on Facebook Share 'Energetyka na drodze innowacji – raport PKEE' on Email Share 'Energetyka na drodze innowacji – raport PKEE' on Print Friendly

Celem raportu „Energetyka na drodze innowacji” jest oszacowanie potencjału inwestycji w innowacje największych polskich firm energetycznych oraz podsumowanie kluczowych trendów technologicznych, które będą kształtować branżę produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w najbliższej przyszłości. Innowacje odegrają kluczową rolę w transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjności.

Raport wskazuje, które obszary zmian technologicznych mogą mieć największy udział w tym procesie. Innowacje w branży energetycznej oraz branżach z nią powiązanych mają bardzo szeroki zakres i obejmują wszystkie ogniwa łańcucha wartości. Dlatego jednym z celów raportu jest pogrupowanie kluczowych trendów w przejrzyste kategorie.

Informacje i tezy zawarte w raporcie opierają się na kilku źródłach. Pierwszym źródłem są analizy sprawozdań największych firm energetycznych w Polsce i Europie. Drugim źródłem są analizy wydatków na innowacje, oparte o dane z OECD i Eurostatu. Trzecie źródło to szczegółowe wywiady z przedstawicielami najważniejszych grup interesariuszy procesu innowacji energetycznych: naukowcami, menedżerami dużych firm energetycznych, założycielami start-upów oraz inwestorami finansowymi. Autorzy raportu przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów. Dobór respondentów opierał się na analizie źródeł zastanych oraz identyfikacji uczestników debaty publicznej i naukowej, biorących aktywny udział w procesach inwestycyjnych związanych z innowacjami. Czwartym źródłem jest ankieta przeprowadzona wśród naukowców zajmujących się energetyką na największych uczelniach technicznych. Raport jest jedną z pierwszych tego typu publikacji w Polsce.
Wcześniej ukazała się m.in. publikacja Ministerstwa Energii pt. „Innowacje dla Energetyki”, obejmująca obszar całej polskiej energetyki. Na świecie ukazuje się coraz więcej opracowań analizujących zmiany technologiczne.

Regularnego przeglądu postępu technologii energetycznych dokonuje Międzynarodowa Agencja Energii (IEA). Wyodrębnia ona kluczowe obszary zmian w kierunku tzw. czystej energii w poszczególnych sektorach gospodarki. Wiele analiz w obszarze definiowania innowacji i transformacji energetycznych publikuje także Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Oprócz tego, że jest organizatorem prestiżowej konferencji gospodarczej, WEF odgrywa również rolę think-tanku. Warto także zwrócić uwagę na publikacje Bloomberg New Energy Finance. Podczas pracy nad niniejszym raportem uwzględniono wszystkie istotne analizy dotyczące trendów technologicznych.

To tylko wstęp do obszernego raportu PKEE. Całość dostępna jest na stronie PKEE

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej

Wpis został opublikowany 6 Gru 2018 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć