News » Innowacyjne technologie – klucz do zrównoważonego rozwoju

Innowacyjne technologie – klucz do zrównoważonego rozwoju

26 Lis 2018 Możliwość komentowania Innowacyjne technologie – klucz do zrównoważonego rozwoju została wyłączona Share 'Innowacyjne technologie – klucz do zrównoważonego rozwoju' on Facebook Share 'Innowacyjne technologie – klucz do zrównoważonego rozwoju' on Email Share 'Innowacyjne technologie – klucz do zrównoważonego rozwoju' on Print Friendly

XXI wiek to czas wielkich wyzwań i nadziei, w którym technologia staje się nie tylko narzędziem zysku z komercyjnych przedsięwzięć, ale i kluczem do społecznego rozwoju, a także poprawy otaczającego nas świata. Jednym z największych zadań, przed jakim stają współczesne gospodarki, jest znalezienie sposobów pozwalających na zrównoważony rozwój, który zaspokoiłby bieżące potrzeby, bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń.

Ochrona środowiska naturalnego to szczególne zadanie, które realizujemy nie tylko w związku z bieżącymi zagrożeniami (takimi jak choćby smog), ale także, a może przede wszystkim mając na uwadze przyszłość poszczególnych państw, a nawet jednostek. Z wyzwaniem tym zmagają się nie tylko podmioty mające wpływ na globalną gospodarkę, ale także te o największym potencjale finansowym i naukowym. Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia stabilnych dostaw energii, przy jednoczesnej ochronie środowiska, wynika nie tylko z długofalowego projektu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zbliżający się termin wejścia w życie rozwiązań BAT (czyli najlepszych dostępnych rozwiązań w energetyce, zapewniających efektywną ochronę środowiska) na poziomie europejskim, wymusza działania modernizacyjne w nieodległej perspektywie. To trudne zadanie, tym bardziej, że blisko 60 procent polskich elektrowni ma ponad 30 lat.

Wypracowanie i promowanie rozwiązań pozwalających na poruszanie się w tym trudnym otoczeniu, to priorytet, który przyświeca firmie Megmar. W ramach dążenia do tego celu pracujemy nad tworzeniem innowacyjnych technologii, pozwalających na dalsze funkcjonowanie energetyki w oparciu o krajowe zasoby. W tym obszarze nie pozostajemy w tyle za rozwiązaniami opracowywanymi na zachodzie Europy, a niektóre nasze osiągnięcia wyprzedzają te, które zostały wypracowane przez podmioty uważane za liderów w tej branży.

Ta aktywność, to nie tylko dążenie do realizacji celów biznesowych, choć Megmar, jak każde przedsiębiorstwo komercyjne, działa mając na uwadze efektywność kosztową tworzonych produktów i ich implementacji. Jest to także wyraz przekonania o tym, że żadne państwo nie jest w stanie efektywnie nadążać za trendami rozwojowymi, opierając się wyłącznie na własnych instytucjach oraz ich zapleczu. Synergia wynikająca ze współpracy administracji państwowej oraz sektora prywatnego, zwłaszcza w zakresie zdolności tego ostatniego do innowacji, to proces, w którym Megmar uczestniczy od wielu lat.

Na podstawie zgromadzonych doświadczeń nietrudno wskazać, że przemysł i energetyka mogą się skutecznie przyczyniać do ochrony środowiska, a biotechnologia to narzędzie, którym dziedziny te powinny się posługiwać.

Popularna narracja dotycząca minimalizowania zagrożeń dla środowiska naturalnego sprowadza się w głównej mierze do zmiany wykorzystywanych źródeł energii. Tymczasem moc zasilanych węglem brunatnym elektrowni w Polsce wynosi ponad 9 GW, co stanowi około 25% mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zupełna rezygnacja z tego źródła energii to ogromny problem, zwłaszcza, że w chwili obecnej wskaźnik zależności energetycznej wynosi w Polsce jedynie ok. 25%, dla porównania, we Francji to ok. 50%, a w Niemczech 63% Rezygnacja z takiego atutu stanowiłaby strategiczny błąd z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Aby wdrażać technologie pozwalające na kontynuację wykorzystywania energii pochodzącej z węgla, przy jednoczesnym wypracowywaniu rozwiązań chroniących środowisko, ich pomysłodawcy muszą współpracować z firmami zapewniającymi ciągłość produkcji w danym obszarze, najlepiej pozyskując przy tym wsparcie państwa. Działania na tej płaszczyźnie powinny zmierzać w kierunku zwiększania integracji metod technicznych i biologicznych. Choć nie jest to łatwe, powinny także łączyć innowacyjny pomysł oraz kapitał na jego realizację. Dlatego kluczowe są tu dwa czynniki: doświadczenie oraz zaplecze laboratoryjne i produkcyjne, zazwyczaj bardzo kosztowne.

Przykładem współpracy pozwalającej na umacnianie pozycji poszczególnych przedsiębiorstw jako liderów w ich sektorach w skali międzynarodowej, ale także potencjału państwa jako lidera globalnych zmian, może być współdziałanie między spółkami z udziałem Skarbu Państwa i prywatnymi przedsiębiorstwami. Praktycznym przykładem takiej kooperacji jest wdrażanie przez Megmar chemicznej metody usprawniania procesu odsiarczania spalin, poprzez minimalizację wytrącania się osadów twardych w absorberze instalacji odsiarczania spalin, która pozwala skracać przestoje okresowe i eliminować przestoje awaryjne w polskich elektrowniach.

To nie jedyne wypracowywane przez Megmar innowacje służące środowisku. Wykorzystanie biochemicznych technologii w celu kondycjonowania wody przemysłowej, która w zależności od charakteru produkcji i przeznaczenia musi spełniać pewne ustalone normy, to kolejny obszar prowadzonych badań i wdrożeń. Preparaty biologiczno-chemiczne nie tylko skutecznie poprawiają parametry wody i jej jakość, ale również błyskawicznie zatrzymują rozwój wszystkich bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i zarodników, stabilizują pH oraz chronią przed korozją wszelkie systemy wodne. Dają również możliwość wielokrotnego wykorzystywania tej samej wody.

Rozwiązania w zakresie usuwania zanieczyszczeń wykorzystywane są także w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych. Pozwalają na usunięcie ze ścieków składników pozostałych po oczyszczaniu mechanicznym i mechaniczno-chemicznym, między innymi metali ciężkich. Wśród nich szczególnym osiągnięciem jest opracowanie rozwiązania, które pozwala na obniżenie OWO (węgla organicznego) i zmniejszenia chemicznego zapotrzebowanie na tlen. Kolejnym wypracowanym rozwiązaniem, którego istnienie warto podkreślić, jest usuwanie ze ścieków odorów rożnego pochodzenia (w tym także amonowego).

Międzynarodowe regulacje, które wymuszają na państwach i sektorze prywatnym określone działania na rzecz środowiska naturalnego, to nie tylko rzeczywistość prawna. To także drogowskaz dla przyszłych działań. Trzeba traktować je nie tylko jako wyzwanie dla gospodarki, ale także jako szansę, która może sprawić, że świadomie podejmowane inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, staną się naturalnym kierunkiem działań każdego przedsiębiorstwa.

www.megmar.com.pl

Źródło: MEGMAR

Wpis został opublikowany 26 Lis 2018 w następujących kategoriach: News, Polecamy, Technologie. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć