News » Zbyt wysokie oferty powodem zmiany sposobu prowadzenia przez…

Zbyt wysokie oferty powodem zmiany sposobu prowadzenia przez GAZ-SYSTEM inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń

9 Lis 2018 Możliwość komentowania Zbyt wysokie oferty powodem zmiany sposobu prowadzenia przez GAZ-SYSTEM inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń została wyłączona Share 'Zbyt wysokie oferty powodem zmiany sposobu prowadzenia przez GAZ-SYSTEM inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń' on Facebook Share 'Zbyt wysokie oferty powodem zmiany sposobu prowadzenia przez GAZ-SYSTEM inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń' on Email Share 'Zbyt wysokie oferty powodem zmiany sposobu prowadzenia przez GAZ-SYSTEM inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń' on Print Friendly

Spółka podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń. W nowej koncepcji przedsięwzięcie będzie realizowane w podziale na część przygotowawczą i budowlaną. Analizowany jest również wariant prowadzenia inwestycji odcinkami. To odpowiedź GAZ-SYSTEM na potrzeby rynku, która powinna doprowadzić do obniżenia kosztów budowy gazociągu.

W przetargu zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert. Wartość każdej z nich przekroczyła środki finansowe, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

Tam, gdzie spółka widzi nasycenie rynku, presję wysokich cen ofertowych dużych przedsiębiorstw wykonawczych, wyciąga stosowne wnioski. To umożliwia identyfikację nowego potencjału wykonawczego i jest podstawą do zmiany strategii kontraktowania. W efekcie końcowym stawiamy na warunki pozwalające średnim przedsiębiorstwom złożyć ofertę i konkurować o zamówienie.

Dzięki takiemu podejściu do inwestycji spodziewamy się udziału w przetargach większej liczby wykonawców, co może przełożyć się na korzystniejsze oferty cenowe. Prowadzenie niezależnie i równolegle większej ilości prac może wpłynąć na skrócenie termin realizacji inwestycji.

GAZ-SYSTEM do każdej wydawanej złotówki podchodzi odpowiedzialnie. Tego również wymagają od spółki instytucje Unii Europejskiej, nadzorujące współfinansowane środkami unijnymi polskie inwestycje gazowe.

GAZ-SYSTEM w ciągu najbliższych 4 lat wybuduje ponad 2000 km gazociągów krajowych oraz przygotowuje projekt Baltic – Pipe. Reagując na sygnały z rynku o wzroście zapotrzebowania na gaz ziemny, obecnie analizujemy możliwość przyłączenia do sieci gazowej 13 podmiotów z sektora elektroenergetycznego. Dwie umowy o przyłączenie elektrociepłowni do sieci GAZ-SYSTEM są już na etapie realizacji.

To powoduje kumulację potrzeb w zakresie usług projektowych i wykonawczych na specjalistycznym i ograniczonym rynku usług gazowniczych. Duże przetargi na kompleksową realizację budowy gazociągów mogą wiązać się z zawyżonymi ofertami oraz zwiększają ryzyko dotrzymania terminu ukończenia inwestycji przez wykonawcę.

GAZ-SYSTEM na bieżąco monitoruje dostępne na rynku zasoby wykonawcze w zakresie prac budowlano-montażowych. Największym wyzwaniem dla wykonawcy jest zgromadzenie niezbędnych zasobów i materiałów w początkowym okresie umowy. Kolejnym jest różnorodność branżowa prac przygotowawczych, które obejmują działania w kilku obszarach, wykraczających poza właściwe roboty gazownicze. Często wykonawcy nie realizują ich siłami własnymi. Komplikuje to proces wykonawczy, ze względu na konieczność pozyskania specjalistycznego wyposażenia i wykwalifikowanej kadry albo udziału podwykonawców.

GAZ-SYSTEM dostrzega problemy, z jakimi boryka się branża budowlana – dotyczy to głównie ograniczonego potencjału wykonawczego oraz projektowego. Warto zaznaczyć, że pomimo niesprzyjających warunków na rynku wykonawczym, harmonogram budowy Korytarza Północ – Południe jest realizowany zgodnie z planem.

GAZ-SYSTEM po przeprowadzonej analizie uwarunkowań gazowniczego rynku wykonawców podjął decyzję o zmianie modelu organizacyjnego budowy gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń. Gazociąg będzie budowany w podziale na część przygotowawczą i właściwą gazowniczą. Zakres prac przygotowawczych zrealizują podmioty specjalizujące się w danej branży. Niewykluczone jest również podzielenie zamówienia na co najmniej 2 odcinki, porównywalne pod względem długości i aspektów technologicznych.

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A.

Wpis został opublikowany 9 Lis 2018 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć