News » IRGiT wzmacnia współpracę z ekspertami z rynku w zakresie…

IRGiT wzmacnia współpracę z ekspertami z rynku w zakresie systemu zabezpieczeń

7 Lis 2018 Możliwość komentowania IRGiT wzmacnia współpracę z ekspertami z rynku w zakresie systemu zabezpieczeń została wyłączona Share 'IRGiT wzmacnia współpracę z ekspertami z rynku w zakresie systemu zabezpieczeń' on Facebook Share 'IRGiT wzmacnia współpracę z ekspertami z rynku w zakresie systemu zabezpieczeń' on Email Share 'IRGiT wzmacnia współpracę z ekspertami z rynku w zakresie systemu zabezpieczeń' on Print Friendly

25 października 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka funkcjonującego przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych w nowej formule działania. Decyzją Zarządu Izby wprowadzone zostały zmiany w zasadach funkcjonowania Komitetu mające na celu wzmocnienie jego roli i kompetencji, m.in. poszerzony został skład Komitetu, zakres tematyczny będący przedmiotem rekomendacji oraz zwiększono częstotliwość posiedzeń.

W związku z wystąpieniem ekstremalnych poziomów cen i ekstremalnych poziomów zmienności na rynkach TGE oraz w konsekwencji zwiększeniem się poziomu prawdopodobieństwa dla wystąpienia przypadków niewypłacalności na rynku, rola odpowiednio zorganizowanego systemu zabezpieczeń transakcji systemu zarządzania ryzykiem w IRGiT jest jeszcze większa niż dotychczas. Rozszerzenie zakresu współpracy z Komitetem ds. Ryzyka to odpowiedź IRGiT na wydarzenia ostatnich miesięcy.

Ambicją IRGiT jest zwiększenie roli Komitetu w procesach wypracowywania wewnętrznych regulacji Izby z zakresu zarządzania ryzykiem oraz systemu zabezpieczeń dla rozliczanych przez Izbę transakcji. Poszerzony skład Komitetu pozwoli nam na uwzględnienie perspektywy każdej z grup zaangażowanych w handel giełdowy: wytwórców, odbiorców, spółki obrotowe, członków bezpośrednich, domy maklerskie i ich klientów, a przez to na lepszą identyfikację i mitygację potencjalnych ryzyk. Wsparcie ekspertów jest dla nas niezwykle istotne w kontekście ulepszania oferty IRGiT w zakresie modelu zabezpieczeń – powiedział Seweryn Szwarocki, Wiceprezes Zarządu IRGiT.

W trakcie pierwszego posiedzenia Komitetu w rozszerzonej formule analizowano między innymi przyczyny głośnego przypadku niewypłacalności który wystąpił na skandynawskim rynku energii we wrześniu, dyskutowano o rozwiązaniach mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rynku w przypadkach wystąpienia niewypłacalności (aukcje na potrzeby zamykania pozycji, kontrakty Balance of Week, Balance of Month), a także konsultowano proces aktualizacji parametrów ryzyka w odpowiedzi na sytuację rynkową.

Równolegle z troską o bezpieczeństwo rynku, chcemy aby posiedzenia Komitetu były miejscem merytorycznej analizy postulatów uczestników rynku w zakresie możliwych do zastosowania narzędzi zmierzających do obniżenia poziomu depozytów, a przez to kosztów – informuje Przewodniczący Komitetu Łukasz Goliszewski, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem w IRGiT. -Agenda kolejnych posiedzeń przewiduje omówienie planowanych rozwiązań w zakresie optymalizacji systemu zabezpieczeń, w tym m.in. wdrożenie nowych możliwości w zakresie kompensacji depozytów, oraz nowych możliwości w zakresie zabezpieczeń niepieniężnych – informuje Goliszewski.

IRGiT deklaruje, że wszystkie istotne decyzje w tym zakresie będą podejmowane po uzyskaniu opinii od przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających Członków oraz klientów Członków IRGiT oraz przedstawiciele IRGiT i TGE:

  • Łukasz Goliszewski, Przewodniczący Komitetu, Przedstawiciel Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych,
  • Leszek Prachniak, Przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii,
  • Piotr Wąsik, Przedstawiciel Towarzystwa Obrotu Energią (TOE),
  • Robert Sikorski, Przedstawiciel Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE),
  • Iwona Ustach, Przedstawiciel Izby Domów Maklerskich (IDM),
  • Katarzyna Piłat, Przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG),
  • Olga Dzilińska-Pietrzak, Przedstawiciel Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE),
  • oraz Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Źródło: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Wpis został opublikowany 7 Lis 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć