Edukacja » NCBJ i Akademia Leona Koźmińskiego będą współpracować w…

NCBJ i Akademia Leona Koźmińskiego będą współpracować w dziedzinie Big Data

19 Paź 2018 Możliwość komentowania NCBJ i Akademia Leona Koźmińskiego będą współpracować w dziedzinie Big Data została wyłączona Share 'NCBJ i Akademia Leona Koźmińskiego będą współpracować w dziedzinie Big Data' on Facebook Share 'NCBJ i Akademia Leona Koźmińskiego będą współpracować w dziedzinie Big Data' on Email Share 'NCBJ i Akademia Leona Koźmińskiego będą współpracować w dziedzinie Big Data' on Print Friendly

16 października 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego a Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Zakres umowy obejmuje m.in. wspólne prowadzenie projektów badawczych, rozwój narzędzi analitycznych oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie dużych zbiorów danych.

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. ALK, dr hab. Witold T. Bielecki i Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. NCBJ, dr hab. Krzysztof Kurek podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich instytucjami. Przewiduje ono wspólne prowadzenie projektów badawczych i wdrożeniowych, rozwój narzędzi analitycznych oraz zastosowanie uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji w analizie dużych zbiorów danych.

Naukowcy i informatycy NCBJ posiadają dość rzadkie umiejętności nabyte przy przetwarzaniu i analizie ogromnej ilości danych, z którymi od wielu lat mamy do czynienia na co dzień w eksperymentach fizycznych wyjaśnia prof. Kurek. Istnieje bardzo wiele dowodów na to, że te umiejętności oraz narzędzia i metody wypracowane przez fizyków mogą być, po odpowiedniej adaptacji, z powodzeniem zastosowane do analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych czy gospodarczych. Nasi naukowcy mają już osiągnięcia na tym polu, w szczególności w obszarze analizy danych medycznych. Jesteśmy pewni, że wspólnie z kolegami z ALK uda nam się tę listę osiągnięć znacznie rozszerzyć.

Dziś w środowisku biznesowym, zwłaszcza w finansach, ubezpieczeniach, ale też w marketingu coraz częściej skuteczność zależy od umiejętności agregowania i analizowania ogromnej ilości danych. Uczymy tego naszych studentów na studiach magisterskich i podyplomowych, ale żeby dobrze uczyć Big Data Analysis trzeba umieć korzystać z doświadczeń instytucji mających duże doświadczenia w tym zakresie. Taką instytucją bez wątpienia jest NCBJ mówi prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Analizy wielkich zbiorów danych cechujących się zmiennością i różnorodnością stały się możliwe dzięki rozwojowi technik informatycznych i pojawieniu się niezbędnych mocy obliczeniowych. Porządkując dane i rozpoznając występujące pomiędzy nimi korelacje, można badać hipotezy, a nierzadko wyciągać interesujące, często zupełnie nieoczekiwane wnioski. Przez wiele lat analiza wielkich ilości danych (Big Data) była domeną naukowców specjalizujących się w naukach ścisłych. W ostatnim okresie z analiz tych coraz częściej korzystają również ekonomiści i lekarze, a także twórcy prawa i badacze zachowań społecznych. Choć analizy te mają wiele cech wspólnych, to istnieją także aspekty specyficzne dla każdego obszaru zastosowań. Sygnatariusze podpisanego porozumienia pomiędzy ALK i NCBJ liczą na to, że wspólne wysiłki badawcze doprowadzą do postępu na obu tych polach.

Projekty prowadzone wspólnie przez naukowców z ALK i NCBJ będą mogły skorzystać z mocy obliczeniowych i doświadczeń działającego w NCBJ Centrum Informatycznego Świerk. Ten ośrodek superkomputerowy jest m.in. zaangażowany w przetwarzanie ogromnej ilości danych z eksperymentów fizycznych prowadzonych przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN, z obserwacji astrofizycznych, a także z eksperymentów chemicznych i biologicznych prowadzonych w Hamburgu na laserze XFEL.

Akademia Leona Koźmińskiego to najlepsza polska uczelnia ekonomiczna, w której kształci się 8000 studentów. Posiada kategorię naukową A, aktywnie realizuje badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych w reprezentowanych tu dyscyplinach nauki: ekonomii, zarządzania, prawa, finansów i socjologii.

W ciągu 25-lat istnienia uczelnia wypromowała ponad 200 doktorów nauk i doktorów habilitowanych. Jest najbardziej umiędzynarodowionym ośrodkiem akademickim w kraju, z 1500 studentami zagranicznymi. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w języku polskim i angielskim.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest największym instytutem badawczym w Polsce zatrudniającym ponad 1100 pracowników. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze powiązanym z szeroko rozumianą fizyką subatomową, fizyką promieniowania, fizyką i technologiami jądrowymi oraz plazmowymi, fizyką materiałową, urządzeniami do akceleracji cząstek oraz detektorami, zastosowaniem tych urządzeń w medycynie i gospodarce oraz badaniami i produkcją radiofarmaceutyków. W swojej działalności NCBJ wykorzystuje m.in. jądrowy reaktor badawczy Maria i Centrum Informatyczne Świerk. Instytut posiada najwyższą kategorię A+ przyznaną w wyniku oceny polskich jednostek naukowych. Pozycję naukową instytutu wyznacza także liczba publikacji (ok. 500 rocznie) i liczba cytowań mierzona indeksem Hirscha (ok. 160).

Big Data Analysis to specjalność wykładana po angielsku na studiach II stopnia Master in Finance & Accounting w Akademii Leona  Koźmińskiego. Została wprowadzona w roku akademickim 2018/2019 w ramach dużego programu grantowego Akademia 360, finansowanego z funduszy europejskich. Program zakłada doskonalenie jakości oraz wdrożenie innowacyjnych kierunków studiów. Absolwenci kierunku Big Data Analysis będą posiadali umiejętności coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, tzn. łączące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych z umiejętnościami z zakresu programowania. Będą przygotowani do prowadzenia analityki danych, analizy rynków finansowych, researchu instytucjonalnego. Atutem studiów jest możliwość zdobycia doświadczenia poprzez współpracę z globalnymi firmami.

Materiały graficzne (NCBJ i ALK wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez media wskazanych niżej materiałów graficznych do potrzeb zilustrowania powyższej informacji lub materiałów z nią powiązanych):

Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Wpis został opublikowany 19 Paź 2018 w następujących kategoriach: Edukacja, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć