News » Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski na Międzynarodowej…

Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski na Międzynarodowej Konferencji dot. reaktorów HTR

9 Paź 2018 Możliwość komentowania Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski na Międzynarodowej Konferencji dot. reaktorów HTR została wyłączona Share 'Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski na Międzynarodowej Konferencji dot. reaktorów HTR' on Facebook Share 'Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski na Międzynarodowej Konferencji dot. reaktorów HTR' on Email Share 'Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski na Międzynarodowej Konferencji dot. reaktorów HTR' on Print Friendly

– Zbliża się moment, kiedy reaktory IV generacji pozwolą na wykorzystanie energii jądrowej w wielu nowych obszarach – powiedział Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski otwierając Międzynarodową Konferencję HTR, która odbywa się w dniach 8-10 października 2018 r. w Warszawie.

Wiceminister Tomasz Dąbrowski przypomniał również, że w Ministerstwie Energii w 2016 r. powołany został specjalny zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w Polsce. – Zespół pod koniec ubiegłego roku zakończył swoje prace opublikowaniem raportu na temat możliwości wykorzystania tego typu reaktorów do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C – dodałWnioski z tego raportu pokazują, że w skali Polski istnieje duży potencjał dla wykorzystania kogeneracji w technologii HTR, związany z zapotrzebowaniem na ciepło o wysokich temperaturach, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, czy celulozowo-papierniczym.

– Rząd jest świadomy potrzeby dalszych nakładów na działalność naukowo-badawczą w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych, stąd Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało wsparcie finansowe w wysokości 5 mln dolarów dla wspólnego wniosku projektowego Ministerstwa Energii, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, obejmującego prace zmierzające do uruchomienia małego wysokotemperaturowego reaktora badawczego – zapewnił wiceminister Dąbrowski.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski przypomniał, że projekt reaktora HTR w Polsce został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie założono budowę pierwszego reaktora komercyjnego o mocy 150-300 MW.

W ramach tej inicjatywy ważnym krokiem będzie utworzenie Centrum Naukowo-Przemysłowego do wdrożenia w Polsce reaktorów wysokotemperaturowych. Obecnie trwają prace nad powołaniem tego podmiotu.

***

Warszawska konferencja HTR 2018 to dziewiąte międzynarodowe spotkanie tematyczne poświęcone wysokotemperaturowym reaktorom jądrowym. O naj­bez­piecz­niej­szej i naj­bar­dziej obie­cu­ją­cej tech­no­lo­gii re­ak­to­rów ją­dro­wych – HTGR (High Tem­pe­ra­tu­re Gas-co­oled Re­ac­tors) dys­ku­tują przed­sta­wi­cie­le świa­ta na­uki i prze­my­słu. Technologia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych chłodzonych gazem jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technologii reaktorowych na świecie.

Źródło: Ministerstwo Energii

Wpis został opublikowany 9 Paź 2018 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć