News » PGE GiEK EkoMistrzem dolnośląskiej ekologii!

PGE GiEK EkoMistrzem dolnośląskiej ekologii!

2 Paź 2018 Możliwość komentowania PGE GiEK EkoMistrzem dolnośląskiej ekologii! została wyłączona Share 'PGE GiEK EkoMistrzem dolnośląskiej ekologii!' on Facebook Share 'PGE GiEK EkoMistrzem dolnośląskiej ekologii!' on Email Share 'PGE GiEK EkoMistrzem dolnośląskiej ekologii!' on Print Friendly

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, znalazła się w gronie laureatów nagrody „#EkoMistrzowie dolnośląskiej ekologii” przyznanej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za realizację zadania „Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w Elektrowni Turów”.

Nagrody wręczono 28 września 2018 r. we Wrocławiu podczas uroczystej Gali z okazji 25-lecia WFOŚiGW. Statuetkę odebrał Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGE GiEK. Oprócz PGE GiEK nagrody odebrali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które aktywnie podejmowały działania mające wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój Dolnego Śląska, a także przyczyniły się do budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

– Jesteśmy świadomi i odpowiedzialni nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale i środowisko naturalne. Spółka PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Jednym z takich projektów jest nagrodzona dzisiaj inwestycja w Elektrowni Turów – powiedział Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGE GiEK. – Środki finansowe czyli preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie ok. 104 mln zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 100 mln zł, a także bezzwrotne dotacje otrzymane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie ponad 37 mln zł, pomogły Elektrowni Turów w kompleksowym ograniczeniu emisji tlenków siarki nie tylko z bloku energetycznego nr 4 ale również z bloków nr 5 i 6. Łącznie pozyskane środki w kwocie około 241 mln zł to niemal 50% kosztów budowy całej instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z tych bloków, która w efekcie zmniejszyła emisję tlenków siarki z tych bloków ok. 87,5%, a skuteczność odsiarczania spalin wynosi ok. 98,5%. Ze względu na troskę o środowisko naturalne oraz na społeczną odpowiedzialność biznesu, turoszowski kompleks energetyczny już od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza jakim oddychają mieszkańcy Bogatyni i okolic podkreślił Sławomir Zawada.

Fundusze pozyskane przez PGE GiEK w ostatnich latach na realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, przeznaczono na inwestycje o charakterze proekologicznym, m.in. na budowy i modernizacje instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, przyczyniające się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu. Zrealizowana inwestycja w Turowie na blokach 4-6 pomogła dostosować aktywa wytwórcze elektrowni do wymagań jakie stawia Dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED) w zakresie emisji tlenków siarki oraz pyłu.

W ramach spółki PGE GiEK zrealizowano wiele projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Na wszystkie projekty pozyskano łącznie 1 mld 217 mln zł finansowania preferencyjnego, w tym 694 mln zł środków zwrotnych oraz 523 mln zł środków bezzwrotnych. Pieniądze te pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), a także wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, m.in. NFOŚiGW, NCBiR, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Elektrownia Turów w swojej działalności produkcyjnej wykorzystuje nowoczesne technologie, które sukcesywnie ograniczają emisje tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów do atmosfery. W ciągu najbliższych pięciu lat, w wyniku prowadzonych modernizacji, emisja tych substancji będzie w dalszym ciągu redukowana. Spółka PGE GiEK przywiązuje bardzo dużą wagę do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne i maksymalizowania działań związanych z ochroną środowiska. W 2021 r. wejdą w życie zaostrzone wymogi środowiskowe wynikające z konkluzji BAT. Z uwagi na konieczność dostosowania jednostek wytwórczych do sukcesywnie zaostrzanych norm, w Elektrowni Turów realizowane są działania inwestycyjne, których celem jest przystosowanie układów technologicznych i instalacji do pracy w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych.

Obecnie w Elektrowni Turów funkcjonuje sześć bloków energetycznych. Po wyłączeniu z eksploatacji ostatniego z trzech najstarszych bloków energetycznych w 2013 r. i w obliczu wystarczających zasobów węgla brunatnego, podjęto decyzję o uzupełnieniu ubytku mocy poprzez budowę nowego bloku energetycznego. Inwestycja w nowy blok o mocy brutto 496 MW ma zostać oddana do eksploatacji w II kwartale 2020 r. Równolegle z tą inwestycją Elektrownia Turów prowadzi gruntowną modernizację bloków 133 inną, która ma zakończyć się już w przyszłym roku. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności. W trakcie prac zostaną zmodernizowane główne wyspy technologiczne bloków, tj. kotły, turbiny, generatory, elektrofiltry oraz systemy sterowania. Realizacja projektu zaowocuje również istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. – Ochrona środowiska to dla nas bardzo ważny aspekt działalności spółki PGE GiEK. Przede wszystkim koncentrujemy się na ograniczeniu emisji gazów i pyłów do atmosfery, ochronie wód i gleb, rekultywacji terenów pogórniczych, oraz ich racjonalnym wykorzystywaniu. Od początku funkcjonowania Elektrowni Turów wprowadzano niestandardowe rozwiązania techniczne i ekonomiczne. Dzięki temu turoszowska elektrownia jest teraz w pełni nowoczesnym, strategicznie ulokowanym oraz przyjaznym dla środowiska i pracowników zakładem produkującym energię elektryczną. Na dostosowanie mocy wytwórczych Elektrowni Turów do nowych standardów emisyjnych (BREF/BAT) przeznaczamy ponad 100 mln PLN. W ramach tej kwoty, dla bloków 1–6 zmodernizujemy instalacje niekatalitycznego odazotowania spalin, zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków, zabudujemy instalacje redukcji emisji rtęci i monitoring emisji zgodny z wymaganiami wynikającymi z Konkluzji BAT. Ponadto planujemy modernizację elektrofiltrów, co w znaczący sposób przyczyni się do redukcji emisji pyłu – podkreśla Sławomir Zawada.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Wpis został opublikowany 2 Paź 2018 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć