CSR w energetyce » Energia CSR-u. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu…

Energia CSR-u. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu producentów i dostawców prądu w Polsce i zagranicą

2 Paź 2018 Możliwość komentowania Energia CSR-u. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu producentów i dostawców prądu w Polsce i zagranicą została wyłączona Share 'Energia CSR-u. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu producentów i dostawców prądu w Polsce i zagranicą' on Facebook Share 'Energia CSR-u. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu producentów i dostawców prądu w Polsce i zagranicą' on Email Share 'Energia CSR-u. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu producentów i dostawców prądu w Polsce i zagranicą' on Print Friendly

Współcześni konsumenci nie kierują się już tylko ceną i jakością produktu. Nowa generacja nabywców jest zaawansowana technologicznie, świadoma swoich praw, a od usługodawców wymaga czegoś więcej niż tylko dobry produkt. Dzisiejsi konsumenci wielką wagę przykładają do zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, ponieważ nie chcą być kojarzeni jako osoby wspierające nieetyczne korporacje. Dlatego też CSR, czyli idea zaangażowanej społecznie firmy z trendu stała się wręcz koniecznością. Organizacje coraz częściej dostrzegają w CSR potencjał wizerunkowy oraz stały element strategii komunikacyjnej. Nie ominęło to również rynku energetycznego, na którym coraz więcej podmiotów decyduje się na nieszablonowe działania takie jak wspieranie domów dziecka czy finansowanie klubów sportowych.

CSR nie jest innowacją, a standardem

Działania CSR przedsiębiorstw energetycznych są widoczne zarówno w Polsce, jak i na świecie, jednakże specyfika tej branży wymaga pewnego rodzaju ostrożności. Wynika to z faktu, że społeczne potrzeby i wymagania często bywają niejasne, a czasem nawet sprzeczne, natomiast przedstawiciele branży energetycznej, ze względu na specyfikę prowadzonych działań, muszą tak dobierać podejmowane działanie, by odpowiedzieć na nie w możliwe najbardziej precyzyjny sposób. Trudno jest pogodzić oczekiwania społeczne dotyczące np.: utrzymania wysokiego poziomu produkcji polskich kopalń węgla kamiennego z oczekiwaniami niskiej ingerencji producentów energii elektrycznej w system ekologiczny. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że uwzględnianie wszystkich interesów społecznych, w tym troski o środowisko naturalne jest niezwykle trudne do osiągnięcia, zwłaszcza w branży energetycznej. Zielona energia stanowi wciąż stosunkowo niewielki procent w całej produkcji energii elektrycznej,  a ze względu na dostępną infrastrukturę trend ten gwałtownie się nie odwróci. Pomimo tego, że w najbliższej przyszłości nie możemy liczyć na zdominowanie rynku przez producentów zielonej energii, producenci i dostawcy prądu inwestują w działania społecznie odpowiedzialne również w tym obszarze.

Przykładem globalnego przedsiębiorstwa energetycznego stale inwestującego w CSR na rynku światowym jest innogy, które tylko w 2017 r. wydało mld euro na działania związane z ochroną środowiska i klimatu[1]. Prace dotyczyły takich obszarów jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona wód, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza czy nawet kontrola hałasu. Wśród mniej konwencjonalnych przedsięwzięć warto wspomnieć o nacisku, jakie innogy kładzie na rozwój elektromobilności. Działania te dotarły także do Polski, gdzie innogy testowało pierwszą, w pełni elektryczną flotę carsharingową i stale rozwija ten projekt.

CSR to nie tylko ekologia, to również reagowanie na wyzwania stawiane przez ciągle zmieniającą się rzeczywistość społeczną. W 2017 r. 123 przybyłych do Europy uchodźców otrzymało pracę w grupie innogy.

Działania innogy robią wrażenie, jednak nie stanowią wyjątku. Enel, czyli największy włoski koncern energetyczny może również pochwalić się zaangażowaniem w CSR. W ponad trzystu stronnicowym raporcie „Seeding Energies Sustainability Report 2017” wymienionych zostało szereg podobnych inicjatyw. Enel poświęciło wiele uwagi kwestiom ekologicznym tj. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gospodarka zasobami wody oraz gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Wdrożono również działania, które miały na celu ochronę różnorodności biologicznej na obszarze 1,9 miliona hektarów.

Przykładów światowych przedsiębiorstw energetycznych stale inwestujących w CSR jest wiele. Ich obecność świadczy, że zaangażowanie społeczne i polityka odpowiedzialnego biznesu odgrywa bardzo istotną rolę w przemyśle energetycznym.

CSR w polskiej energetyce

Rynek energii w Polsce jest stosunkowo młody, pomimo niespełna trzydziestu latach po transformacji ustrojowej nie wszyscy Polacy są świadomi specyfiki funkcjonowania tego sektora gospodarki oraz możliwości płynących, chociażby ze zmiany dostawcy energii. Jednakże postępująca cyfryzacja codziennego życia, dynamiczny rozwój technologii takich jak: IoT czy elektromobilność, prowadzi do wniosku, że rola elektryczności w życiu społecznym zwiększy się jeszcze bardziej, co za tym idzie rynek stanie się bardziej prokonsumencki, a sami odbiorcy bardziej świadomi swojej roli, co z pewnością przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie działaniami CSR w polskiej branży energetycznej. Pomimo tego, już dziś można dostrzec wyraźną aktywność różnych podmiotów w tym obszarze.

Jedną z najsilniej kojarzonych z CSR-em organizacji na polskim rynku jest „Forum Odpowiedzialnego Biznesu”, think-and-do-tank wydający co rok raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wyszukiwarka serwisu odnalazła aż 335 działań CSR na rynku energetycznym, z czego 56 pochodzi z 2017 r.[2] Wskaźnikiem obecności CSR w Polsce jest również indeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie RESPECT. Głównym celem powołania tego organu było skupianie i cykliczny audyt zrzeszonych w nim podmiotów. Znalezienie się w RESPECT Index wymaga spełnienia szeregu kryteriów dotyczących modelu zarządzania, ładu korporacyjnego, ale również czynników społecznych czy ekologicznych. Co istotne na 28 spółek wchodzących w skład indeksu, przynajmniej 8 jest związanych z rynkiem energetycznym, co bardzo dobrze świadczy o standardach panujących w tej branży.[3] Informacje te pokazują, iż zaangażowanie w działania społecznej odpowiedzialności biznesu producentów i dostawców prądu w Polsce to powszechna praktyka. Wśród najciekawszych inicjatyw można wymienić:

ENERGA postawiła na działalność charytatywną tworząc, Fundację ENERGA, której głównym celem jest niesienie pomocy dzieciom. Innym kierunkiem rozwoju CSR jest stworzona we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim ENERGA SAILING – jeden z największych w Polsce programów edukacji żeglarskiej. ENERGA posiada własną jednostkę żeglarską: Jacht ENERGA. Sponsoring sportowy obejmuje również Polskich uczestników w regatach Vendée Globe, drużynę koszykarską Czarni Słupsk oraz współfinansowanie maratonu solidarności w Gdańsku. Wśród pozostałych działań CSR grupy ENERGA warto wymienić ogólnopolski program edukacyjny – Planeta Energii, realizowany od 2010 r. Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod edukacyjnych.

Polski oddział innogy w trosce o CSR stworzył Kodeks Etyczny innogy i Katalog Działań Niedozwolonych, który pełni rolę zbioru zasad, praktyk i wartości, które przyświecają przedsiębiorstwu. innogy Polska postawiło również na rozwój zielonej energii, fotowoltaniki oraz auto mobilności tworząc sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna, kojarząca się nieodłącznie ze Stadionem Narodowym w Warszawie, również stawia na CSR. Aż 19 dobrych praktyk CSR zrealizowanych w przez grupę znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” przygotowanym przez FOB. Wśród działań znajduje się m.in.: prowadzenie Fundacji PGE – Energia z Serca, która za główny cel stawia pobudzanie zaangażowania społecznego interesariuszy oraz sponsoring sportowy. PGE jest sponsorem strategicznym drużyny piłki nożnej PGE GKS Bełchatów, oficjalnym sponsorem tytularnym drużyny żużlowej PGE Marma Rzeszów, a także ligi żużlowej PGE Ekstraliga.

TAURON Polska Energia, realizuje z kolei akcję Domy Pozytywnej Energii skierowaną do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z pięciu województw. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia, rozwoju i edukacji dzieci z domów dziecka. TAURON zainicjował również projekt rozwojowo-badawczy EKO-TATRY, prowadzony wspólnie z Powiatem Tatrzańskim służący ograniczaniu emisji spalin poprzez montaż nowoczesnych systemów ogrzewania elektrycznego w Podhalańskich domach jednorodzinnych. Projekt obejmuje wybrane domy o powierzchni nie większej niż 180 m, w tych miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia  się do sieci ciepłowniczej oraz gazowej. Spółka nie zapomina o najstarszych. Program edukacyjny „Energia dla Seniora” realizowany przez Zespół Rzecznika Praw Klienta, działającego w ramach Obszaru Klienta w TAURON Polska Energia ma ustrzec osoby starsze, padające ofiarami oszustw przed nierzetelnymi sprzedawcami energii.

ENEA postawiła na rozwój młodych talentów tworząc Fundację Enea – Rozwój dzieci i młodzieży, której głównym celem jest aktywizacja w obszarze edukacji i sportu, a także promocja zdrowego trybu życia. Prowadzi m.in. programy „Akademia Sportu” oraz „Akademia Talentów”. Adresaci mogą ubiegać się o stypendia w wysokości nawet 3000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań. Do programu mogą przystąpić utalentowani uczniowie szkół podstawowych z obszaru działania spółek z Grupy Enea. Inną inicjatywą jest program „Energię mamy we krwi”, który zachęca wszystkich pracowników Grupy Enea do honorowego krwiodawstwa.

Co CSR daje odbiorcy?

CSR to przede wszystkim zmiany w myśleniu, ale też i działaniu. Energetyka to kluczowy obszar gospodarki, stanowiący jeden z głównych filarów funkcjonowania współczesnego świata. Nie zapominajmy, że w tym przypadku konsumentami jest niemal 100% Polaków, bo prawie wszystkie gospodarstwa domowe mają stały dostęp do prądu. Korzyści, jakie daje CSR są uzależnione od specyfiki realizowanych działań. Mogą przynosić wymierne benefity osobom potrzebującym pomocy, a także ludziom chcącym realizować swoje pasje i pragnienia, czy też potrzebującym odpowiedniej wiedzy.

Czy CSR jest etyczny? Często zarzuca się przedsiębiorstwom, że ich zaangażowanie wynika z czysto biznesowych pobudek, a celem jest podreperowanie wizerunku czy dotarcie do kolejnych grup docelowych. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet jeśli główną motywacją przedsiębiorstw jest szeroko rozumiana komunikacja, to korzystają na tym wszyscy. Zarówno przedsiębiorstwa podejmujące działania w obszarze CSR, jak i adresaci tych działań. Zmienia się też sposób myślenia konsumentów, którzy wymagają od firm wzięcia choćby częściowej odpowiedzialności za problemy trapiące społeczeństwo i mają coraz większy wpływ na ich faktyczną realizację.

[1] innogy Sustainability Report 2017, str. 4

[2] http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki

[3] http://respectindex.pl/aktualnosci?ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=1133

Autor tekstu: Magdalena Markuszewska, Ekspertka platformy do obniżania i opłacania rachunków za media MAM

Źródło: New Media Ventures Sp. z o.o.

Wpis został opublikowany 2 Paź 2018 w następujących kategoriach: CSR w energetyce, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć