News » JRC: Raport dotyczący przyszłości regionów w UE

JRC: Raport dotyczący przyszłości regionów w UE

8 Sie 2018 Komentarze: 1 Share 'JRC: Raport dotyczący przyszłości regionów w UE' on Facebook Share 'JRC: Raport dotyczący przyszłości regionów w UE' on Email Share 'JRC: Raport dotyczący przyszłości regionów w UE' on Print Friendly

Nowy raport JRC, zatytułowany „Regiony węglowe UE: szanse i wyzwania”, bada wpływ transformacji na regiony najbardziej dotknięte spadkiem wydobycia węgla. W wyniku tej transformacji może zostać zlikwidowanych 160 000 miejsc pracy bezpośrednio związanych z sektorem węglowym. Jednak przy starannym planowaniu, gospodarki regionalne mogą się dostosować i stworzyć nowe możliwości dla osób, które wcześniej pracowały w tym sektorze.

Dlaczego węgiel zmierza ku końcowi?

Stopniowa dekarbonizacja sektora energetycznego wywiera obecnie presję na działania w dziedzinie węgla.UE, jako sygnatariusz przełomowego porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i światowy lider w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% (w porównaniu z poziomami z 1990 r.) do 2030 r. Wiele kopalń, które obecnie korzystają z pomocy publicznej, kończy działalność ze względu na ich słabą pozycję konkurencyjną. Spowoduje co powoduje utratę 27 000 miejsc pracy w latach 2015-2020. Począwszy od 2020 r., zamykanie kopalń będzie dostosowane do tempa likwidacji elektrowni węglowych w UE, z których dwie trzecie ma zakończyć pracę do 2030 r. Według JRC do 2025 r. może to doprowadzić do utraty około 77 000 bezpośrednio związanych miejsc pracy, a do 2030 r. – 160 000.

Jak ważny jest dla nas węgiel?

Węgiel nadal stanowi 15% produkcji energii w UE. Przewiduje się, że dwie trzecie elektrowni węglowych działających obecnie w Europie zostanie zamkniętych w latach 2020-2030. Elektrownie węglowe w UE zatrudniają około 53 000 osób, a kopalnie 185 000 pracowników, co daje łącznie około 238 000 miejsc pracy. Pośrednio związane z nim jest dodatkowe 215 000 miejsc pracy.

Co stanie się z ludźmi i przedsiębiorstwami uzależnionymi od węgla?

Źle przygotowane wycofywanie węgla może wywołać wstrząsy w najbardziej dotkniętych regionach, powodując zamykanie przedsiębiorstw i utratę miejsc pracy przez większą liczbę osób. Dlatego też przyszłość tych regionów musi być starannie zaplanowana, w oparciu o ich potencjał i zgodnie z potrzebami obywateli, przy pełnym zaangażowaniu władz krajowych i lokalnych.

Czysta energia jest częścią rozwiązania, ponieważ zapewnia już 2 mln miejsc pracy w całej UE.

Komisja Europejska, za pośrednictwem inicjatywy „Regiony węglowe w okresie przejściowym” (ang. Coal Regions in Transition), pomaga w planowaniu i przeprowadzaniu takich przemian energetycznych. Wycofywanie węgla będzie stanowić większe wyzwanie dla niektórych regionów niż dla innych. Transformacja będzie miała największy wpływ na regiony w Bułgarii, Republice Czeskiej, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Słowenii i Hiszpanii. Niektóre z nich już teraz doświadczają wysokiego poziomu bezrobocia. Zwłaszcza w Polsce jeden region (woj. śląskie) może stracić do 2030 r. do 41 tys. miejsc pracy, a kolejne trzy (w Bułgarii, Czechach i Rumunii) prawdopodobnie stracą po 10 tys. miejsc pracy.

Ochrona źródeł utrzymania osób pracujących wcześniej w sektorze węglowym zależy od inwestycji w infrastrukturę publiczną, zastąpienia węgla alternatywnymi źródłami energii, przekwalifikowania pracowników, przyciągnięcia innowacji i inwestycji oraz dywersyfikacji lokalnej gospodarki.

Po zamknięciu kopalni, przekształcenie terenu w zakład wytwarzający energię odnawialną może zapewnić nowe miejsca pracy i korzyści gospodarcze, a także przyczynić się do bezpieczniejszych dostaw energii.

Takie projekty mogą korzystać z wcześniej istniejącej infrastruktury i dostępności gruntów. W raporcie wskazano kilka regionów, które dobrze nadawałyby się do wytwarzania energii odnawialnej. Na przykład regiony węglowe na Węgrzech, w Czechach i w Polsce charakteryzują się wysoką dostępnością energii wiatrowej [woj. małopolskie i lubelskie; dostępność w woj. śląskim oceniono jako średnią – przyp WM].

Niektóre regiony górnicze w Hiszpanii, Grecji i Bułgarii są szczególnie dobrze przygotowane do produkcji energii słonecznej.Już teraz można wskazać liczne przypadki przekształcenia terenów kopalń na potrzeby produkcji energii słonecznej i wiatrowej. Przykładem może być elektrownia słoneczna w Visonta na Węgrzech, która znajduje się na zwałowisku kopalni węgla brunatnego i wytwarza 16 megawatów energii słonecznej. W Niemczech istnieje kilka projektów, w tym 5 farm wiatrowych w Klettwitz, które zostały zbudowane na terenie dawnej kopalni odkrywkowej i łącznie wytwarzają 145,5 MW energii wiatrowej. W Holandii opracowano systemy geotermalnego ogrzewania wykorzystujące wodę z dawnej kopalni węgla kamiennego. Instalacje takie okazują się dobrymi miejscami zatrudnienia dla byłych pracowników przemysłu węglowego.”

Komunikat JRC wskazuje też, jakie fundusze unijne są dostępne na transformację regionów węglowych.

Wybrane fragmenty z raportu JRC:

„Większość europejskich elektrowni węglowych powstało więcej niż 35 lat temu. Kopalnie te mają średnio więcej niż 35 lat i efektywność około 35% – dużo poniżej obecnego stanu techniki. Pierwsza fala wyłączeń tych kopalni nastąpi w latach 2020-25 pod naciskiem konkurencji niskowęglowego świata. Może to doprowadzić do utraty 15000 miejsc pracy w elektrowniach. Najmocniej odczują to Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Czechy i Hiszpania. Druga fala zamknięć będzie miała miejsce w latach 2025-2030 i może doprowadzić do utraty kolejnych 18000 miejsc pracy, głównie w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Rumunii.”

„Do tego czasu, zamkniętych będzie około dwóch trzecich obecnych mocy węglowych. Dwa najmocniej dotknięte regiony w Polsce i w w Rumunii mogą stracić 2000 lub więcej miejsc pracy (…) CCS może umożliwić utrzymanie produkcji w niektórych elektrowniach, o ile okaże się ekonomicznie rozsądne i uda się rozwiązać problemy prawne i regulacyjne. Wstępne szacunki wskazują, że około 13% europejskich mocy może być doposażone w CCS.”

„Kopalnie węgla są zamykane już teraz z uwagi na niekonkurencyjność. W latach 2014-17, w Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Słowenii oraz na Słowacji i Wegrzech zamknięto 27 kopalń. W 2018 zostanie zamkniętych 5 kolejnych w Niemczech, Polsce, Rumunii i we Włoszech. Oczekuje się, że kolejne 26 kopalń zostanie zamkniętych w Hiszpanii. Biorąc pod uwagę kryteria takie jak produktywność, głębokość oraz jakość wydobywanego surowca, kopalnie w Rumunii, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Słowacji mogą zostać zamknięte w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Łącznie, 109 000 miejsc pracy w górnictwie jest zagrożonych w wysokim stopniu ze względu na niekonkurencyjność.”

JRC zwraca również uwagę, że europejscy producenci węgla koksowego pokrywają 37% europejskiego zapotrzebowania na ten surowiec. „Kopalnie węgla kamiennego zdolne do produkcji tego rodzaju węgla mogłyby nadal funkcjonować wyłącznie w tym sektorze, o ile ceny węgla koksowego będą wystarczające do utrzymania działalności wydobywczej – piszą eksperci JRC.

Raport dostępny jest w języku angielskim i można go pobrać tutaj: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead

Fot. pixabay.com

Źródło: Global Strategic Communications Council

Wpis został opublikowany 8 Sie 2018 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

1 komentarz do “JRC: Raport dotyczący przyszłości regionów w UE”

  1. Eryk, 20 Sie 2018 o 12:37

    Bardzo ważny raport!

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć