News » IPE: Raport „Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie”

IPE: Raport „Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie”

8 sie 2018 Możliwość komentowania IPE: Raport „Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie” została wyłączona Share 'IPE: Raport „Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie”' on Facebook Share 'IPE: Raport „Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie”' on Email Share 'IPE: Raport „Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie”' on Print Friendly

Generacja rozproszona, do której zaliczane są odnawialne źródła energii (OZE) jest uważana za uzupełnienie lub, przy szczególnych uwarunkowaniach, zastąpienie tradycyjnych metod wytwarzania opartych na dużych elektrowniach systemowych. Istnieją jednak poważne wyzwania związane z wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych, ze względu na ich sezonowy charakter produkcji uzależniony od czynników pogodowych, a w związku z tym dostępnych w różnych ramach czasowych nie gwarantujący jednakowego poziomu produkcji w każdej godzinie doby. Oznacza to, że w okresach, kiedy OZE produkują energię może występować na nią niskie zapotrzebowanie, bądź odwrotnie przy wysokim zapotrzebowaniu produkcja z OZE może być ograniczona ze względu na niesprzyjające dla produkcji warunki. Implikuje to problemy związane z niezawodnością dostawa, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa energetycznego systemu. Istotną rolę w ograniczeniu niekorzystnych zjawisk towarzyszących produkcji energii ze źródeł odnawialnych mogą odegrać systemy magazynowania energii poprzez zapewnienie warunków służących poprawie wydajności pracy systemu w przypadku braku równowagi między podażą a popytem.

Wybrane projekty elektrochemicznych magazynów energii elektrycznej w Australii

Inwestycja Hornsdale Power Reserve, która jest największą na świecie baterią litowo-jonową o parametrach 100 MW/129 MWh, zapewniającą usługi bezpieczeństwa sieciowego dla konsumentów energii elektrycznej z Australii Południowej odniosła ogromny sukces. Projekt zrealizowano w porozumieniu z rządem Australii Południowej i australijskim operatorem rynku energii (AEMO). Magazyn pokrywa około jednego hektara ziemi, położony jest na największej w Australii Południowej farmie wiatrowej Hornsdale, 15 km na północ od Jamestown. Był budowany z przeznaczeniem zapobiegania lokalnym niedoborom energii. Został oddany do użytku w grudniu 2017 r., a w ciągu niespełna dwóch miesięcy jego użytkowania oszczędności związane ze stabilizacją systemu sięgnęły milionów dolarów. Natomiast fluktuacje mocy, które w przeszłości były problemem w tym regionie, są efektywnie kontrolowane i opanowywane. Dużym osiągnięciem tego kompleksu bateryjnego było zareagowanie w ciągu milisekund dostarczając do systemu niezbędną moc, gdy australijska elektrownia węglowa przestała funkcjonować [1].

W marcu 2018 roku rząd Australii ogłosił rozpoczęcie prac nad inicjatywą, która będzie dotyczyła budowy wielkoskalowych magazynów energii (elektrochemicznych) zlokalizowanych w Wiktorii. Intencją tej inicjatywy jest zwiększenie niezawodności dostaw na obszarze, przy jednoczesnym założeniu rozwoju gospodarczego regionu. Cele powyższe miałby spełnić między innymi magazyn energii o parametrach 30 MW/30 MWh usytuowany w stacji Ballarat Terminal Station[2], magazyn 25 MW/50 MWh w gospodarstwie Gannawarra Solar Farm[3] oraz magazyn 20 MW/34 MWh na farmie wiatrowej Bulgana[4].

Podobnych projektów jest wiele. Powercor Australia przedsiębiorstwo z siedzibą w Wiktorii, zainstalowało system akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 2,2 MWh w miejscowości Buninyong. Magazyn umiejscowiono na linii energetycznej, dostarczającej energię do około 6 400 osób. Moc baterii równoważna jest z około 20% możliwości dystrybucyjnych. Dzięki temu uzyskano zwiększenie przepustowości sieci, w szczególności w okresach szczytu zapotrzebowania, jak też możliwość świadczenia usług pomocniczych. Może również zapewnić podtrzymanie zasilania dla około 3000 odbiorców przez godzinę.

Są to jedynie wybrane rozwiązania dotyczące magazynów energii projektowanych jako elementy współistniejące z obecnymi bądź planowanymi inwestycjami produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Z pewnością nie wyczerpują one całego wachlarza dostępnych technologii magazynowania energii, o których warto byłoby pamiętać. Ponadto wiele stanów, terytoriów, rząd federalny, właściciele domów mieszkalnych oraz firmy prywatne już wprowadzają plany stopniowego uzupełniania całej sieci energetycznej rozproszonymi zasobnikami energii. Podobnie jak nowoczesny, czysty system elektroenergetyczny opiera się na mieszance uzupełniających się źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, z biomasy, wodnej), różnorodność  uzupełniających się technologii magazynowania energii może pomóc zapewnić niezawodną, ​​elastyczną sieć elektryczną zasilaną energią ze źródeł odnawialnych.

Podsumowanie

W Polsce zapisy w prawie dotyczące magazynów energii zostały wprowadzone dopiero przy okazji opracowania ustawy dotyczącej elektomobilności, a potem ustawy o Rynku Mocy. Oczywiście są to zapisy istotne z punktu widzenia obydwu ustaw, jednak nie wystarczające biorąc pod uwagę cały rynek energii elektrycznej. Wydaje się, że to co ważne, czyli warunki przyłączania i pracy dużych magazynów energii jak również tych z kategorii komercyjnych i przemysłowych wymagają kompleksowego opracowania, wymagają odrębnego podejścia i stworzenia jasnych zasad i przejrzystych reguł dla wszystkich uczestników rynku. Jednocześnie ustalenie zasad wykorzystania takich magazynów zarówno do celów bilansowania systemu elektroenergetycznego jak i potrzeb komercyjnych wymaga stworzenia modeli biznesowych, które usystematyzowałyby tę część rynku.

Poddanie rozwoju magazynów energii warunkom rynku konkurencyjnego nie może następować w oderwaniu od zasad gwarantujących stabilność systemu elektroenergetycznego jak również zasad handlu energią, gwarantujących przejrzystość transakcji oraz zapobiegających manipulacjom cenowym.

To co wydaje się niezbędne, to na początek dokonanie i usankcjonowanie klasyfikacji magazynów ze względu na sposób ich połączenia z siecią, ale również, wielkość mocy oraz pojemność. Dla takich klasyfikacji konieczne jest stworzenie standardowych reguł przyłączania do sieci. W zależności bowiem od wielkości magazynu oraz jego docelowego przeznaczenia (na potrzeby własne, na świadczenie usług DSR, na bilansowanie systemu, itp.) reguły będą inaczej określone. W zależności od rodzaju świadczonych usług oraz podmiotu dla którego te usługi będą świadczone winny być ustalone priorytety dostępu do tych zasobów oraz warunki z nich korzystania.

[1] https://hornsdalepowerreserve.com.au/overview/ dostęp 10.07.2018
[2] http://floateconomics.com/australia/30mw-33m-li-ion-big-battery-at-ballarat-terminal-station-warrenheip-to-be-built-by-ausnet-services/,  dostęp 10.07.2018
[3] http://edifyenergy.com/projects/gannawarra/, dostęp [30.06.2018]
[4] https://infoplanet.pl/pl/news/view/oze-inteligentne-gospodarstwo-rolne/, dostęp [30.06.2018]

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, dostępną do pobrania tutaj: www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/08/Magazyny-energii-w-erze-OZE.pdf

Autor: dr Ewa Mataczyńska, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Fot. pixabay.com

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (www.instytutpe.pl)

Wpis został opublikowany 8 sie 2018 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć