News » Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na efektywniejsze…

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

3 Lip 2018 Możliwość komentowania Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii została wyłączona Share 'Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii' on Facebook Share 'Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii' on Email Share 'Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii' on Print Friendly

Prezydent Andrzej Duda 29 czerwca 2018 r. podpisał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Energii pozwolą m.in. na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej oraz dostosowanie przepisów do wymogów unijnych.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej i przyczynią się do zrealizowania celów wskazanych w dokumentach strategicznych kraju: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. (PEP 2030). Umożliwią również realizację celu na poziomie 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem międzynarodowym.

Nowelizacja zapewni również harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”. Przepisy są też dostosowane do uzgodnień z Komisją Europejską, modyfikują tzw. „koszyki aukcyjne”, których nowy podział w wyższym stopniu uwzględni specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii. Przyjęcie nowelizacji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.

Źródło: Ministerstwo Energii

Wpis został opublikowany 3 Lip 2018 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć