Emisje, CO2 » Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje…

Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje modernizację miejskiej ciepłowni

25 Cze 2018 Możliwość komentowania Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje modernizację miejskiej ciepłowni została wyłączona Share 'Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje modernizację miejskiej ciepłowni' on Facebook Share 'Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje modernizację miejskiej ciepłowni' on Email Share 'Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje modernizację miejskiej ciepłowni' on Print Friendly

Ciepłownia w Zambrowie (woj. podlaskie) otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 6 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji. Zakład na początku 2019 r. będzie już pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt pn. Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłów oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej, który otrzymał wsparcie finansowe z NFOŚiGW, będzie realizowany przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Umowę w tej sprawie podpisali 21 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW – Artur Michalski oraz Prezes Zarządu ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie – Waldemar Gawkowski. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 14 022 483 zł. Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW to 5 709 593 zł. Wcześniej beneficjent otrzymał dotację z NFOŚiGW w wysokości 5 175 622 zł.

W wyniku realizacji projektu zostanie oddana do użytku jednostka ciepłownicza, która będzie wytwarzała energię elektryczną i cieplną w ramach wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki unowocześnieniu obiektu, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w bazie wyniesie 2,40 MW, a energii cieplnej 3 MW. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do poziomu 12 655,46 tony równoważnika CO2/r. Równolegle zmniejszy się zużycie energii pierwotnej do 130 000,24 GJ/r. Efekt ekologiczny zostanie potwierdzony do końca stycznia 2020 r.

Dofinansowanie inwestycji niskooprocentowaną pożyczką umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej.

Zambrowskie przedsięwzięcie to kolejne działanie na rzecz ochrony powietrze i ograniczenia zjawiska smogu w Polsce. Projekt jest ważny ekologicznie, gdyż ograniczymy emisję szkodliwych pyłów i CO2, ale ma on również istotny walor ekonomiczny. Nasze zasadnicze źródło ciepła opieramy na miale węglowym i choć spełniamy wymogi związane z ochroną środowiska, to poważnym obciążeniem finansowym są koszty związane z wykupem uprawnień do emisji CO2. Z tego względu chcemy inwestować w kierunku ograniczenia emisji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne społeczności lokalnej, staramy się o pewną formę dywersyfikacji źródeł ciepła. W razie zachwiań zasilania będziemy mieli większą swobodę działania zapowiedział Prezes Waldemar Gawkowski po podpisaniu umowy. Uczestniczący w uroczystości Dyrektor ds. Inwestycji w spółce ZCiW, Ryszard Fiedorowicz dodał, że inwestycje podjęte w Zambrowie wchodzą w zakres starań o uzyskanie przez miasto statusu efektywnego systemu energetycznego.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpis został opublikowany 25 Cze 2018 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć