News » JSW o wszczęciu postępowania zmierzającego do zawarcia umów na…

JSW o wszczęciu postępowania zmierzającego do zawarcia umów na sprzedaż węgla do celów energetycznych

22 Cze 2018 Możliwość komentowania JSW o wszczęciu postępowania zmierzającego do zawarcia umów na sprzedaż węgla do celów energetycznych została wyłączona Share 'JSW o wszczęciu postępowania zmierzającego do zawarcia umów na sprzedaż węgla do celów energetycznych' on Facebook Share 'JSW o wszczęciu postępowania zmierzającego do zawarcia umów na sprzedaż węgla do celów energetycznych' on Email Share 'JSW o wszczęciu postępowania zmierzającego do zawarcia umów na sprzedaż węgla do celów energetycznych' on Print Friendly

JSW S.A. zaprasza podmioty zajmujące się handlem opałem do zgłaszania woli nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży węgla do celów energetycznych w okresie od 07.2018-06.2019 roku.

 

Podstawowe wymagania:

  • doświadczenie w sprzedaży węgla energetycznego i/lub koksu opałowego produkowanego w zakładach należących do Grupy JSW

lub

  • referencje dotyczące pośrednictwa w sprzedaży węgla energetycznego wystawione przez innych polskich producentów;

ponadto:

  • posiadanie własnego składu węgla opałowego lub udokumentowana współpraca z takim składem;
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci wniesionej kaucji;
  • status Pośredniczącego Podmiotu Węglowego;
  • akceptacja warunków umowy, które udostępnione zostaną po dokonaniu wstępnego, mailowego zgłoszenia przesłanego na adres dh@jsw.pljfilipowicz@jsw.pl lub mgrzegorzek@jsw.pl

Oryginały potwierdzających powyższe dokumentów oraz dokumentów rejestrowych podmiotu (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) wraz z oświadczeniem o akceptacji warunków umowy przyjmowane będą do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 14.00 w kancelarii głównej Biura Zarządu JSW S.A. Podmioty, którymi zostaną wybrane przez JSW S.A. do zawarcia umowy, zostaną poinformowane pisemnie.

Ogłoszenie o postępowaniu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Zgłaszającemu chęć nawiązania współpracy nie przysługują względem JSW S.A. żadne roszczenia z tytułu złożenia wskazanych wyżej dokumentów, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy. JSW S.A. zastrzega sobie prawo do nienawiązania współpracy z żadnym ze zgłaszających bez podania przyczyny.

fot.pixabay.com

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Wpis został opublikowany 22 Cze 2018 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć