News » Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r.

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r.

6 Cze 2018 Możliwość komentowania Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r. została wyłączona Share 'Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r.' on Facebook Share 'Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r.' on Email Share 'Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r.' on Print Friendly

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju br. 18 237 203 MWh i był o 108,0%. wyższy niż w maju 2017 r. Na RTT nastąpił wzrost o 142,0% r/r przy wolumenie 16 136 647 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh, co jest najwyższą wartością od ponad pięciu lat. Oznacza to wzrost w stosunku do maja roku ubiegłego o 31,2%.

Energia elektryczna: Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 18 237 203 MWh i był o 108,0% wyższy niż w maju 2017 r. Na RTT nastąpił wzrost o 142,0% r/r przy wolumenie 16 136 647 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen był niższy r/r o 165 MWh (0,01%) i wyniósł 2 100 556 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju na poziomie 230,63 zł/MWh – o 48,38 zł/MWh wyższym niż w kwietniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 210,73 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,34 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w kwietniu.

Gaz ziemny: Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 10 157 299 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 46,9% Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 9 123 173 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 79,5% Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 034 126 MWh, a więc o 43,5% niższym niż w maju 2017 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 743 568 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 47,1% r/r) oraz 290 558 MWh na RDBg (spadek o 31,5% r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w maju br. do poziomu 97,65 zł/MWh, czyli o 13,02 zł/MWh więcej względem kwietnia 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 99,50 zł/MWh, a więc o 12,04 zł/MWh więcej niż w kwietniu.

Prawa majątkowe: Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh, co jest najwyższą wartością od ponad pięciu lat (dokładnie od lutego 2013 roku). Jest to rezultatem 6 060 097 MWh w obrocie czerwonymi certyfikatami (w tym 6 059 097 dla instrumentu PMEC-2017). Wzrost w obrocie wszystkimi prawami majątkowymi dla energii elektrycznej w stosunku do maja roku ubiegłego wyniósł 31,2%.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 352 320 MWh, a więc o 8,0% niższym niż w maju 2017 r. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 77,67 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,55 zł/MWh względem kwietnia 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 22 810 toe (w tym 20 984 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 41,9%. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 3,84 zł/toe, do poziomu 715,66 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia: W maju 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 428 155 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,55 zł/MWh.

Węgiel energetyczny: Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec kwietnia 2018 r. wyniósł 238,22 zł/t, co stanowi wzrost o 3,24%. w stosunku do marca, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 2,08%, do 10,79 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 0,84% w tym samym okresie i wynosi 294,68 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,98%, osiągając wartość 12,11 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do kwietnia 2017 r. wyniosła 38,96 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 19,55%) oraz 50,95 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 20,90%.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,95 zł/GJ (22,06%) i 2,02 zł/GJ (20,02%.).

Nowi uczestnicy: Na koniec maja 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 75 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 maja 2018 r. członkami rejestru było 3 585 podmiotów, w maju przybyło ich 23.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 370 podmiotów. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem 18 237 203 18 110 473 8 769 617
RDB 4 764 4 046 2 887
RDN 2 095 791 2 208 225 2 097 832
RTT 16 136 647 15 898 202 6 668 898

 

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem 10 157 299 5 701 322 6 913 886
RDBg 290 558 591 525 424 094
RDNg 743 568 1 290 768 1 406 160
RTT 9 123 173 3 819 029 5 083 632

 

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem 10 669 695 5 845 314 8 130 238
zielone certyfikaty 3 352 320 2 155 370 3 643 255
sesje RPM 1 212 176 882 985 578 029
TP na RPM 2 140 144 1 272 385 2 928 226
RTT 137 000
błękitne certyfikaty 50 663 51 627 88 452
sesje RPM 41 438 42 442 53 813
TP na RPM 9 224 9 185 34 639
żółte
certyfikaty
1 202 722 902 525 580 599
sesje RPM 381 200 498 050 132 135
TP na RPM 821 522 404 474 448 464
czerwone certyfikaty 6 060 097 2 653 097 3 808 896
sesje RPM 572 486 922 563 407 363
TP na RPM 5 487 610 1 730 534 3 401 532
fioletowe certyfikaty 3 892 82 696 9 036
sesje RPM 3 647 24 244 9 036
TP na RPM 245 58 452 0

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny (toe) Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim

Razem 22 810 13 974 39 252
sesje RPM 14 465 10 612 12 119
TP na RPM 8 344 3 362 27 133

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 6 Cze 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć