News » Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw…

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Górnictwa przy Ministrze Energii

6 Cze 2018 Komentarze: 1 Share 'Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Górnictwa przy Ministrze Energii' on Facebook Share 'Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Górnictwa przy Ministrze Energii' on Email Share 'Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Górnictwa przy Ministrze Energii' on Print Friendly

W Ministerstwie Energii 5 czerwca 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Górnictwa. W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu w ME Grzegorz Tobiszowski oraz przedstawiciele strony pracodawców, związków zawodowych, Agencji Rozwoju Przemysłu i Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii.

Podczas posiedzenia powołano grupę roboczą o charakterze doradczo-opiniującym. Jej celem będzie wspieranie producentów węgla kamiennego w zakresie m.in. opracowania procedur związanych z ubieganiem się i pozyskiwaniem koncesji oraz rozwiązań prawnych eliminujących bariery administracyjne i sektorowe. Głównym celem spotkania było omówienie wskaźników Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Analiza wskaźnikowa programu pozwoli na szczegółowe monitorowanie realizacji poszczególnych celów szczegółowych, a tym samym celu głównego, którym jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Komitet Sterujący podjął również decyzję o wystąpieniu do spółek węglowych w sprawie powołania Pomocniczych Komitetów Sterujących wspierających działania Komitetu przy Ministrze Energii.

Uczestnicy pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego, przedyskutowali propozycję zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, której pierwsze czytanie odbyło się dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Nowelizacja ustawy jest bardzo ważna dla sektora górniczego, ponieważ reguluje kwestie tzw. koncesji „2020”.

Komitet Sterującego do Spraw Górnictwa przy Ministrze Energii został powołany na podstawie przyjętego 23 stycznia 2018 r przez Radę Ministrów, Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Do jego zadań należy między innymi: ocena postępu procesu restrukturyzacji sektora i poszczególnych spółek węglowych, zapewnienie zgodności programu z dokumentami, do których program się odwołuje, wskazywanie zagrożeń dla realizowanych procesów a także przedkładanie Ministrowi Energii propozycji działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu wspieranie procesu restrukturyzacji oraz jego korektę w zależności od uwarunkowań rynkowych i w sytuacji występowania zagrożeń.

Źródło: Ministerstwo Energii

Wpis został opublikowany 6 Cze 2018 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

1 komentarz do “Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Górnictwa przy Ministrze Energii”

  1. billige fotballdrakter, 16 Cze 2018 o 19:09

    What’s happening, nice webpage you’ve gotten going here.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć