Ciepłownictwo » NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni…

NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą

5 Cze 2018 Możliwość komentowania NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą została wyłączona Share 'NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą' on Facebook Share 'NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą' on Email Share 'NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą' on Print Friendly

Biała Podlaska otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie ciepłowni opalanej biomasą. Będzie to kolejna, choć ciągle jeszcze należąca w Polsce do nielicznych, instalacja produkująca ciepło z wykorzystaniem ekologicznego i ekonomicznego paliwa, jakim są odpady pochodzenia roślinnego.

Projekt pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW+ 12 MW) w Białej Podlaskiej” został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwiema dotacjami: kwotą 11 mln zł (z programu krajowego NFOŚiGW pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej) oraz kwotą ponad 10,5 mln zł (dokładnie 10 556 400 zł) w ramach unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020, które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.

Porozumienie regulujące obie dotacje podpisali 30 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Artur Michalski oraz Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej Aleksander Kompa. W uroczystości uczestniczył także Prezydent Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk.

Wspomniany projekt zaowocuje powstaniem autonomicznej ciepłowni produkującej w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliwa odnawialnego – zrębek drewna. Ekologiczne spalanie biomasy w celu uzyskania energii cieplnej będzie odbywało się w dwóch kotłach wodnych (w jednym o mocy 5 MW i w drugim 12-MW) o specjalnej konstrukcji, które posiadają zwiększone powierzchnie wymiany ciepła. Ich parametry mają być zgodne z istniejącymi obecnie kotłami węglowymi, co da możliwość wyprowadzenia produkowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej. Projekt wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego w Białej Podlaskiej. Spalanie biomasy spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 47 258 Mg CO2/r., a ilość wyprodukowanej energii cieplnej w instalacji zakładu przy wykorzystaniu OZE wyniesie 106 370 MWht/r. Wybór rodzaju biomasy przeznaczonej dla ciepłowni będzie korzystny również dla okolicznych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a szczególnie zakładów przetwarzających drewno i posiadających odpady drewniane. Wszystkie podmioty gospodarcze będą mogły biomasę odsprzedawać z zyskiem.

Oprócz podstawowego budynku ciepłowni (z zapleczem socjalnym dla obsługi) zostanie wybudowany m.in. buforowy magazyn biomasy z ruchomą podłogą o pojemności zapewniającej 3-5 dniowe jej magazynowanie oraz plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa. Co istotne, biomasa drewniana będzie mogła być przyjmowana przez bazę przez cały rok. Dopuszczalny procent jej zawilgocenia może wynosić nawet ok. 60% Całość nowoczesnej infrastruktury ciepłowni ma zostać oddana do użytku 31 grudnia 2019 r.

– Budując ciepłownię, w której paliwem nie będzie węgiel, lecz właśnie zrębki drewniane uzyskamy różnego rodzaju oszczędności. Pokażemy zarazem, że Biała Podlaska jest miastem ekologicznym i korzysta z nowoczesnych, dobrych technologii w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Chciałbym podziękować NFOŚiGW za to, że przychylnie patrzy na nasze inicjatywy i proekologiczne starania we wschodniej Polsce – powiedział po podpisaniu umowy Prezydent Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk. Jednocześnie zapowiedział kolejne przedsięwzięcia, zmierzające do osiągnięcia w mieście samowystarczalności energetycznej: Chcemy na przykład korzystać z lepszej segregacji i wykorzystania energetycznego odpadów. Mamy nadzieję, że obecne wysiłki w zakresie budowy i organizacji ciepłowni umożliwią przyłączanie się do sieci dystrybuującej ciepło, obok budownictwa wielorodzinnego, także domów jednorodzinnych. Ekologiczne ciepło będzie dzięki temu jeszcze tańsze dla mieszkańców.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpis został opublikowany 5 Cze 2018 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć