News » RAFAKO: wyniki finansowe za I kwartał 2018

RAFAKO: wyniki finansowe za I kwartał 2018

28 maja 2018 Możliwość komentowania RAFAKO: wyniki finansowe za I kwartał 2018 została wyłączona Share 'RAFAKO: wyniki finansowe za I kwartał 2018' on Facebook Share 'RAFAKO: wyniki finansowe za I kwartał 2018' on Email Share 'RAFAKO: wyniki finansowe za I kwartał 2018' on Print Friendly

Po trzech pierwszych miesiącach 2018 r. Grupa Kapitałowa RAFAKO odnotowała blisko 300 mln złotych przychodów ze sprzedaży wypracowując przy tym 17,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 8,2 mln zł zysku netto. Na osiągnięte wyniki Grupy największy wpływ miały wyniki wypracowane przez spółkę RAFAKO. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, RAFAKO odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wyniku na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat.

W pierwszym kwartale 2018 r. przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO wyniósł 297,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. wartość ta wyniosła 439,7 mln zł. Obniżenie przychodów rok do roku wynika z niższych przychodów z kontraktu dotyczącego budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno, co jest związane stopniem zaawansowania projektu i planowym niższym fakturowaniem. Mimo niższych przychodów, Grupie udało się wypracować solidny zysk netto na poziomie 8,2 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku wartość ta wyniosła 10,65 mln zł.

Największy udział w przychodach całej Grupy miała spółka RAFAKO, której przychód r/r w pierwszym kwartale wzrósł o prawie 13% z 134,2 mln złotych w 2017 do 151,5 mln zł w tym roku. Spółka osiągnęła w tym okresie zysk operacyjny i zysk netto na poziomie odpowiednio 9,2 mln zł i 2,4 mln zł, podczas gdy analogiczny okres ub. r. zakończyła zyskiem operacyjnym wynoszącym 2,4 mln zł i stratą netto na poziomie 8,77 mln.

Portfel zamówień
Wartość portfela zamówień Grupy na dzień 31 marca 2018 r. wynosiła ponad 3,0 mld zł, z czego do realizacji w br. przypada ponad 1 mld złotych i blisko 2,0 mld zł na lata kolejne. Największą część portfela stanowi Projekt Jaworzno 910 MW – 1,4 mld zł, z czego 0,1 mld zł pozostaje do realizacji przez RAFAKO i 1,3 mld zł przez spółkę celową SPV Jaworzno. Znaczącą większość zleceń w strukturze portfela zamówień stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego.

Nowe kontrakty i rynki
W 2018 r., zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w nowej strategii rozwoju, Spółka w efekcie działań zmierzających do pozyskania nowych kontraktów i rynków, zanotowała następujące zdarzenia:
– 20 marca – oferta Spółki została wybrana przez Elering AS do realizacji „Budowy pod klucz tłoczni gazu Paldiski i Puiatu w Estonii” – wartość oferty Spółki wynosi 50 mln euro,
– 29 marca – podpisanie umowy na zaprojektowanie, dostawę i montaż zbiornika LNG w Finlandii. Wartość umowy wynosi 13,4 mln euro.

– Od stycznia do chwili obecnej podpisaliśmy kontrakty o wartości blisko 150 mln zł. Wśród nich są już projekty związane z dostosowaniem do regulacji BAT. Aktualne oferty RAFAKO z pierwszą ceną wynoszą blisko 1,2 mld zł. Do końca maja planujemy podpisanie kontraktów na łączną kwotę powyżej 160 mln złotych. Nasze cele związane z pozyskaniem do portfela zamówień zleceń o wartości między 900 a 1,2 mld zł w 2018 r. są jak najbardziej aktualne i realne – mówi Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A.

Źródło: Attention Marketing

Wpis został opublikowany 28 maja 2018 w następujących kategoriach: News, Technologie. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć