News » Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków…

Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM zgodnie z BAL NC

14 maja 2018 Możliwość komentowania Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM zgodnie z BAL NC została wyłączona Share 'Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM zgodnie z BAL NC' on Facebook Share 'Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM zgodnie z BAL NC' on Email Share 'Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM zgodnie z BAL NC' on Print Friendly

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych w obszarach bilansowania zarządzanych przez GAZ-SYSTEM na podstawie art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC).

BAL NC zawiera wytyczne odnośnie zasad bilansowania systemu oraz rozliczania ze Zleceniodawcą Usługi Przesyłania (ZUP) z tytułu indywidualnego niezbilansowania. Operatorzy systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, w tym również GAZ-SYSTEM, są zobligowani stosować zasady BAL NC od 1 października 2015 r.

Celem nadrzędnym wprowadzenia regulacji BAL NC jest przyśpieszenie rozwoju krótkoterminowych rynków hurtowych paliwa gazowego oraz ściślejsza integracja unijnego rynku gazu poprzez zapewnienie spójności zasad bilansowania systemów przesyłowych w obrębie państw UE.

W przypadku braku dostatecznej płynności hurtowego rynku gazu ziemnego dla transakcji krótkoterminowych, a tym samym ograniczonej możliwości bilansowania systemu przesyłowego zgodnie z BAL NC, operator systemu przesyłowego ma możliwość wdrożenia tzw. środków tymczasowych, czyli dopuszczalnych i przejściowych odstępstw od zasad BAL NC, których katalog został określony w art. 47-50 rozporządzenia. Wdrożenie środków tymczasowych wymaga przygotowania dokumentu (sprawozdania) potwierdzającego zasadność wprowadzenia proponowanych środków tymczasowych.

10 czerwca 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (znak DRR-7129-2(13)/2014/2015/AN/MSi) o zatwierdzeniu Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych w związku z wejściem w życie BAL NC. Następnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 września 2016 r. (znak DRR.WIR.7129.4.1.2016.JF) oraz decyzją z dnia 29 września 2017 r. (znak DRR.WRG.7129.7.2017.ŁWę) zatwierdził kolejne aktualizacje Sprawozdania przygotowane przez OSP.

Zatwierdzone sprawozdania przewidują stosowanie następujących środków tymczasowych:

  1. tolerancja niezbilansowania, w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu wysokometanowego,
  2. tymczasowa opłata za niezbilansowanie, w odniesieniu do obszaru bilansowania SGT i obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego,
  3. platforma rynku bilansującego, w odniesieniu do wszystkich obszarów bilansowania.

Środki tymczasowe zatwierdzone do stosowania przez Prezesa URE decyzją z 29 września 2017 r. obowiązują w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2017 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2018 r.

GAZ-SYSTEM dokonał oceny skutków funkcjonowania poszczególnych środków tymczasowych, a także uwarunkowań ich stosowania, oraz zgodnie z art. 46 ust 3 BAL NC, GAZ-SYSTEM opracował aktualizację sprawozdania. Przewidziano w nim kontynuację stosowania środków tymczasowych w obszarach bilansowania, dla których GAZ-SYSTEM pełni funkcję operatora systemu przesyłowego.

Po przeprowadzonych konsultacjach aktualizacja sprawozdania zostanie przekazana do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu jego zatwierdzenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem sprawozdania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 25 maja 2018 r., przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy instrukcja@gaz-system.pl

Pełna treść zprawozdania oraz formularz, za pomocą którego można zgłosić uwagi dostępny na stronie GAZ-SYSTEM S.A.: www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202744/

fot.pixabay.com

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A.

Wpis został opublikowany 14 maja 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć