News » Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w kwietniu 2018 r.

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w kwietniu 2018 r.

7 maja 2018 Możliwość komentowania Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w kwietniu 2018 r. została wyłączona Share 'Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w kwietniu 2018 r.' on Facebook Share 'Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w kwietniu 2018 r.' on Email Share 'Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w kwietniu 2018 r.' on Print Friendly

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 18 110 473 MWh i był o 129,7% wyższy niż w kwietniu roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 172,9% r/r przy wolumenie 15 898 202 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen był wyższy r/r o 7,5% i wyniósł 2 212 271 MWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 18 110 473 MWh i był o 129,7% wyższy niż w kwietniu roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 172,9%. r/r przy wolumenie 15 898 202 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen był wyższy r/r o 7,5% i wyniósł 2 212 271 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 182,25 zł/MWh – o 21,43 zł/MWh niższym niż w marcu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 199,39 zł/MWh, co oznacza wzrost o 9,06 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w marcu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 5 701 322 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 22,1 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 3 819 029 MWh gazu, co oznacza spadek r/r o 18,5% Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 882 293 MWh, a więc o 28,6% niższym niż w kwietniu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 290 768 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 40,0% r/r) oraz 591 525 MWh na RDBg (wzrost o 21,5% r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg spadła w kwietniu br. do poziomu 84,63 zł/MWh, czyli o 33,92 zł/MWh względem marca 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 87,46 zł/MWh, a więc o 4,84 zł/MWh więcej niż w marcu.

Prawa majątkowe

 Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 5 845 314 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do kwietnia roku ubiegłego o 3,2%.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 155 370 MWh, a więc o 17,1 proc. niższym niż w kwietniu roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 71,12 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,73 zł/MWh względem marca 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 13 974 toe (w tym 12 776 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 25,7%. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 44,51 zł/toe, do poziomu 719,50 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W kwietniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 359 148 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,48 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec marca 2018 r. wyniósł 230,75 zł/t, co stanowi wzrost o 1,11 proc. w stosunku do lutego, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,86%, do 10,57 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 0,66%. w tym samym okresie i wynosi 297,18 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,37%, osiągając wartość 12,23 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do marca 2017 roku wyniosła 30,55 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 15,26 %) oraz 63,58 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 27,22%).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,69 zł/GJ (19,03%) i 2,42 zł/GJ (24,67%).

Indeks kwartalny PSCMI 1 wyniósł 228,48 zł/t i 10,48 zł/GJ, co stanowi wzrost o odpowiednio 8,31%. i 9,85% w stosunku do kwartału czwartego 2017. Kwartalny indeks PSCMI 2 z kolei osiągnął wartość 294,69 zł/t i 12,21 zł/GJ, co w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku oznacza wzrost o odpowiednio 13,56 i 14,11%.

Porównanie r/r dla indeksów kwartalnych ujawnia, że PSCMI 1 wzrósł o 17,53 zł/t (8,31%) i o 0,94 zł/GJ (9,85%), zaś PSCMI 2 – o 35,19 zł/t (13,56%.) i 1,51 zł/GJ (14,11%).

Nowi uczestnicy

Na koniec kwietnia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 73 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 kwietnia 2018 r. członkami rejestru były 3 562 podmioty, w kwietniu przybyło ich 21.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 365 podmiotów. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 18 110 473 20 457 571 7 883 474
RDB 4 046 9 756 3 091
RDN 2 208 225 2 556 142 2 054 170
RTT 15 898 202 17 891 673 5 826 213

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 5 701 322 9 411 773 7 323 050
RDBg 591 525 809 416 486 832
RDNg 1 290 768 3 481 176 2 150 760
RTT 3 819 029 5 121 181 4 685 458

 

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 5 845 314 6 943 115 5 662 659
zielone certyfikaty 2 155 370 2 683 658 2 599 636
sesje RPM 882 985 1 324 396 488 972
TP na RPM 1 272 385 1 359 262 2 065 664
RTT 45 000
błękitne certyfikaty 51 627 46 649 52 591
sesje RPM 42 442 37 709 38 145
TP na RPM 9 185 8 940 14 446
żółte
certyfikaty
902 525 1 277 145 574 552
sesje RPM 498 050 293 455 199 144
TP na RPM 404 474 983 690 375 408
czerwone certyfikaty 2 653 097 2 839 604 2 419 118
sesje RPM 922 563 1 528 663 1 404 450
TP na RPM 1 730 534 1 310 941 1 014 668
fioletowe certyfikaty 82 696 96 059 16 762
sesje RPM 24 244 96 059 16 762
TP na RPM 58 452 0 0

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny (toe) Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim
Razem 13 974 26 172 18 809
sesje RPM 10 612 19 411 8 379
TP na RPM 3 362 6 761 10 430

fot.pixabay.com

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 7 maja 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć