News » Podsumowanie marca 2018 r. na TGE

Podsumowanie marca 2018 r. na TGE

19 Kwi 2018 Możliwość komentowania Podsumowanie marca 2018 r. na TGE została wyłączona Share 'Podsumowanie marca 2018 r. na TGE' on Facebook Share 'Podsumowanie marca 2018 r. na TGE' on Email Share 'Podsumowanie marca 2018 r. na TGE' on Print Friendly

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w marcu 17 891 673 MWh, co oznacza ponad trzykrotny (o 221,0%) wzrost w stosunku do marca ub. r. Był to najlepszy miesiąc pod względem wolumenu obrotu energią elektryczną na TGE od listopada 2015 r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wolumen ukształtował się na poziomie 4 290 592 MWh, a więc o 87,5% wyższym niż w marcu 2017 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 26 172 toe, co oznacza wzrost o 79,4%. r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 20 457 571 MWh i był o 164,4%wyższy niż w marcu 2017 r. Na RTT nastąpił wzrost o 221,0% r/r przy wolumenie 17 891 673 MWh. Stanowi to najwyższy poziom obrotów na tych rynkach od listopada 2015 r. Z kolei na rynku spot wolumen był wyższy r/r o 18,5%. i – wynosząc 2 565 898 MWh – najwyższy od grudnia 2016 r.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 203,68 zł/MWh – o 8,29 zł/MWh wyższym niż w lutym br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2019 r. (BASE_Y-19) wyniosła 190,33 zł/MWh, co oznacza wzrost o 12,55 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lutym.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 9 411 773 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 28,1%. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 5 121 181 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 1,2% Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 4 290 592 MWh, a więc o 87,5% wyższym niż w marcu 2017 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 3 481 176 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 90,3% r/r) oraz 809 416 MWh na RDBg (wzrost o 76,5% r/r). Był to zdecydowanie najlepszy kwartał w historii obrotów na Rynku Dnia Bieżącego gazu, na który złożyły się trzy najlepsze dotychczas pod względem wolumenu miesiące w historii notowań na tym rynku.

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w marcu br. do poziomu 118,55 zł/MWh, czyli o 15,97 zł/MWh względem lutego 2018 r. Wyższa miesięczna cena na rynku spot gazu ziemnego miała miejsce jedynie 5 lat temu – w marcu 2013 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2019 r. (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 82,62 zł/MWh, a więc o 1,46 zł/MWh więcej niż w lutym.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 6 943 115 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do marca ub. r. o 14,5%.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 683 658 MWh, a więc o 6,0% wyższym niż w marcu 2017 r. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 71,85 zł/MWh, co oznacza wzrost o 9,89 zł/MWh względem lutego 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 26 172 toe (w tym 17 489 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 79,4% Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 158,51 zł/toe, do poziomu 674,99 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W marcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 479 061 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,47 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lutego 2018 r. wyniósł 228,22 zł/t, co stanowi wzrost o 0,64% w stosunku do stycznia, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,67%, do 10,48 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 3,50% w tym samym okresie i wynosi 299,16 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,99%, osiągając wartość 12,40 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lutego 2017 r. wyniosła 29,62 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,91%) oraz 71,69 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost 31,52%).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,55 zł/GJ (17,36%) i 2,80 zł/GJ (29,17%).

Nowi uczestnicy

Na koniec marca 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 73 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 marca 2018 r. członkami rejestru było 3 541 podmiotów, w marcu przybyło ich 46.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 360 podmiotów.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 19 Kwi 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć