News » Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju…

Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiły Program dla Śląska

9 Kwi 2018 Możliwość komentowania Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiły Program dla Śląska została wyłączona Share 'Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiły Program dla Śląska' on Facebook Share 'Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiły Program dla Śląska' on Email Share 'Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiły Program dla Śląska' on Print Friendly

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Śląsk jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego, zmagający się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi.  Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców.

Zaproponowany przez Rząd Program dla Śląska zawiera zintegrowany zestaw działań inwestycyjnych i miękkich. Jest to pierwszy program w polityce regionalnej Rządu, który stanowi jednocześnie narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach, pochodzące m.in. z krajowych programów operacyjnych i środków budżetu państwa. Program będzie stanowił dodatkowo ramy do współpracy z Komisją Europejską w zakresie realizacji inicjatywy pn. Coal and carbon-intensive regions uruchomionej 12.10.2017 r.

W związku z realizacją Programu dla Śląska wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu wyniesie ok. 40 mld zł, uwzględniając m.in. koszty przygotowywanych i przewidzianych do uruchomienia przed 2020 r. inwestycji infrastrukturalnych. Jest to szacunkowa łączna suma środków zaangażowanych w Program, która wzrośnie wraz z dookreśleniem wartości projektów nieposiadających aktualnie wyceny finansowej, a będzie znana po uruchomieniu dla nich prac analitycznych i w wyniku przechodzenia z etapu przygotowawczego do realizacyjnego. Ponadto Program oferuje wpisujące się w jego cele działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, z których z racji na strukturę wsparcia i beneficjentów korzystają podmioty z województwa śląskiego. Jest to kwota rzędu ok. 5 mld zł.

Program dla Śląska ma na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.
Program dla Śląska koncentruje się na:

•    wzroście innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie,
•    zwiększeniu aktywności zawodowej i podniesieniu kwalifikacji mieszkańców Śląska,
•    poprawie jakości środowiska przyrodniczego,
•    rozwoju i modernizacji infrastruktury transportowej,
•    wykorzystaniu potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwoju innowacji w energetyce
•    poprawie warunków rozwojowych miast śląskich.

Zadania Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR S.A.) jako partner strategiczny Ministerstwa Rozwoju i krajowy punkt informacyjno-konsultacyjny Programu dla Śląska, zaprasza do kontaktu podmioty zainteresowane wsparciem oraz możliwościami jakie oferuje Program dla Śląska.

PFR S.A. za pośrednictwem dedykowanej infolinii udzielać będzie wszelkich niezbędnych informacji dla potencjalnych beneficjentów, w tym przekazywać dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych przedsięwzięć zawartych w Programie.

Oprócz tego PFR S.A. udzielać będzie kompleksowej informacji oraz wsparcia eksperckiego w zakresie własnych produktów, dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorczości (działanie 1.3 Programu dla Śląska).

Infolinia: 800 800 120

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju
Wpis został opublikowany 9 Kwi 2018 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć