Elektroenergetyka » Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię

Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię

6 Kwi 2018 Możliwość komentowania Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię została wyłączona Share 'Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię' on Facebook Share 'Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię' on Email Share 'Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię' on Print Friendly

Długoterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej i liczącego się podmiotu na rynkach zagranicznych – to główne założenie aktualnej strategii RAFAKO. Spółka chce konsekwentnie umacniać pozycję lidera, oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla sektora energetycznego oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej. 

Nowa strategia została opracowana z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu biznesowym Grupy RAFAKO oraz trendów obserwowanych  na rynku energii, przemysłu, gazu ziemnego i ropy naftowej.

– Zmiany kierunku strategii wynikają przede wszystkim ze zmian zachodzących na podstawowym rynku działalności RAFAKO, w szczególności  z ograniczenia w Polsce inwestycji polegających na  budowie dużych elektrowni węglowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO. – Wejście RAFAKO w strategiczny segment działalności Grupy PBG, który obejmuje usługi EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej jest podyktowane zarówno perspektywami rozwoju jak i  możliwościami związanymi z wykorzystaniem potencjału Grupy – dodała.

W ramach zaktualizowanej strategii Grupa RAFAKO zakłada osiągnięcie w tym segmencie – w horyzoncie 3-letnim – przychodów na poziomie 300 mln zł rocznie.

Cele strategiczne Grupy RAFAKO na lata 2018-2020 to:

  1. umacnianie pozycji na krajowym rynku energetyki poprzez samodzielną realizację lub udział w realizacji największych inwestycji w Polsce, uczestniczenie w projektach związanych z modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do regulacji BAT;
  2. wejście w sektor gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw poprzez wykorzystanie kompetencji, doświadczenia i referencji Grupy PBG;
  3. ekspansja działalności na rynkach zagranicznych w strategicznych segmentach działalności Grupy;
  4. rozwój stosowanych przez Grupę technologii, w szczególności technologii własnych;
  5. udział w rynku budownictwa przemysłowego;
  6. optymalizacja w obszarach zabezpieczenia i finansowania kontraktów;
  7. poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk projektowych;
  8. osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 r.

– Polityka dywidendowa RAFAKO  będzie  możliwa do określenia po zakończeniu realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno – zapowiedziała Prezes Zarządu RAFAKO SA. – Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań akcjonariuszy i zależy nam, żeby zdolność dywidendową osiągnąć już w 2020 r. – uzupełniła.

Do realizacji celów strategicznych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne Grupy, które ma na celu skoncentrowanie działalności na usługach zarządzania projektami w formule EPC oraz generalnego wykonawstwa w strategicznych dla działalności Grupy segmentach. Reorganizacja wewnętrzna Grupy dotyczyć będzie z jednej strony przejęcia kompetencji EPC w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, z drugiej, rozdzielenia działalności usługowej i produkcyjnej poprzez wydzielenie w ramach struktury RAFAKO, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Zakładu Produkcji Kotłów. Przejęcie kompetencji w segmencie ropy naftowej i gazu odbędzie się poprzez połączenie RAFAKO Engineering (spółka zależna w 51% od RAFAKO i 49% od PBG oil and gas) z PBG oil and gas (spółka zależna w 100% od PBG SA – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej PBG). Dodatkowo do transakcji zostanie włączona spółka PGL Dom (spółka zależna w 100% od RAFAKO), co ma na celu wzmocnienie bilansu i tym samym zdolności kredytowej połączonego podmiotu, w którym większościowy pakiet obejmie spółka RAFAKO. Takie rozwiązanie zwiększy zdolność ofertowania, pozyskiwania i realizacji projektów w ramach rozbudowanego obszaru kompetencji Grupy RAFAKO oraz w sposób naturalny pozwoli na rozwój działalności poprzez wykorzystanie synergii łączących się podmiotów. Wydzielenie Zakładu Produkcji Kotłów w ramach struktur RAFAKO ma na celu zwiększenie konkurencyjności  tej działalności i jej znaczącą optymalizację, jak również ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej.

 Planowane zmiany reorganizacyjne w Grupie wymagają uzyskania odpowiednich zgód wierzycieli, zarówno po stronie spółki RAFAKO, tj. instytucji finansujących, jak również po stronie spółki PBG, tj. obligatariuszy – poinformowała Agnieszka Wasilewska-Semail. Zarządy Spółek zamierzają w najbliższym czasie wystąpić o te zgody.

Źródło: RAFAKO SA

Wpis został opublikowany 6 Kwi 2018 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć