News » 1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r. – Nowy raport „Rynek…

1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r. – Nowy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’ 2018” już w przygotowaniu

21 Mar 2018 Możliwość komentowania 1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r. – Nowy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’ 2018” już w przygotowaniu została wyłączona Share '1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r. – Nowy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’ 2018” już w przygotowaniu' on Facebook Share '1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r. – Nowy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’ 2018” już w przygotowaniu' on Email Share '1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r. – Nowy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’ 2018” już w przygotowaniu' on Print Friendly

W ubiegłorocznym raporcie IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce” oszacowano moc zainstalowaną w systemach fotowoltaicznych (PV) w 2016 r. na ok. 200 MW. Analizy przygotowane w IEO prowadzą do wniosku, że realnym jest oczekiwanie, aby na podstawie przyjętego przez rząd w dniu 6 marca projektu nowelizacji ustawy o OZE, w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, zainstalowanych zostało ok. 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych.

Dodatkowo można oczekiwać budowy ok. 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych z pierwszej i drugiej aukcji OZE. Szacuje się, że skumulowana moc w systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW na 2020 r. Byłby to nie tylko ilościowy, ale i jakościowy przełom w branży fotowoltaicznej z zwiększenia o rząd wielkości aktualnych poziomów mocy zainstalowanych.

Wzrost mocy farm fotowoltaicznych w 2016 r. był umiarkowany i stanowił ok. 10% całego przyrostu mocy. 2016 r. był przełomowy dla systemu wsparcia energii elektrycznej z OZE, gdyż osłabiono uchwalony w 2015 r. system wsparcia dla prosumentów, zamknięta została możliwość wspierania nowych inwestycji w systemie świadectw pochodzenia i otwarta została możliwość uzyskania wsparcia w nowym systemie aukcyjnym.

Już po wynikach pilotażowych aukcji 2016/2017 widać, że system aukcyjny najlepiej służy technologii fotowoltaicznej, która dojrzała do odegrania znacznie większej niż dotychczas roli w sektorze OZE i w polskiej energetyce. W opinii IEO, w latach 2017/2018 fotowoltaika wyjdzie z niszy i już do końca 2020 r. może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny zmieni diametralnie dzisiejszy obraz branży.

Analizy przygotowane  w IEO prowadzą  do wniosku, że realnym jest oczekiwanie, aby na podstawie przyjętego przez rząd w dn. 6 marca projektu nowelizacji ustawy o OZE, w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, zainstalowanych zostało ok. 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Całość oferowanego do wykorzystaniu wolumenu w koszyku aukcyjnym dla źródeł o mocy poniżej 1 MW nie zostanie wykorzystana, choćby z uwagi na konkurencje z energetyką wiatrową i pewne ograniczenia budżetowe w systemie aukcyjnym, ale z drugiej strony duże wielomegawatowe projekty fotowoltaiczne lokalizowane na obszarach przemysłowych podejmą konkurencję z farmami wiatrowymi. Dodatkowo można oczekiwać budowy ok. 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych z pierwszej i drugiej aukcji OZE. Szacuje się, że skumulowana moc w systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW na 2020 r. Byłby to nie tylko ilościowy, ale i jakościowy przełom w branży fotowoltaicznej z zwiększenia o rząd wielkości aktualnych poziomów mocy zainstalowanych.

Na rysunku poniżej przedstawiono szacowaną moc instalacji fotowoltaicznych możliwych do zrealizowania do 2020 r. w systemie aukcyjnym na tle efektów uzyskanych w systemie świadectw pochodzenia.

Powyższa symulacja potwierdza tezę, ze technologia fotowoltaiczna pod względem mocy zainstalowanej może już na koniec 2020 r. zostać drugą (po elektrowniach wiatrowych) technologią OZE.

Instytut zaprasza firmy zainteresowane partnerstwem w tegorocznej edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2018r.” do kontaktu: biuro@ieo.pl

fot. pixabay.com

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Wpis został opublikowany 21 Mar 2018 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć