Elektroenergetyka » Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia

Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia

13 Mar 2018 Możliwość komentowania Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia została wyłączona Share 'Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia' on Facebook Share 'Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia' on Email Share 'Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia' on Print Friendly

Blisko dwa lata temu Rada Dialogu Społecznego przyjęła uchwałę w sprawi niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego. Niestety, od tego czasu nie wiele się w tej mierze zmieniło.

Idea przyjęcia w kwietniu 2016 r. specjalnej uchwały była prosta: sytuacja gospodarcza jasno wskazywała i nadal jednoznacznie wskazuje na konieczność takich rozwiązań legislacyjnych, które miały by szansę poprawić międzynarodową konkurencyjność polskich przedsiębiorstw energochłonnych. Co spotkało się z pełnym poparciem zwłaszcza reprezentantów przemysłu metalurgicznego. Poparły taką inicjatywę Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, Kielcach, Krakowie i Opolu. Niestety, jak na razie ta aktywność nie spowodowała akcentowanych zmian.

Dzisiaj poświęcono tej tematyce kolejne posiedzenie WRDS w Katowicach.

– Mijają kolejne miesiące a my dalej nie wiemy, jak będzie wyglądał polski rynek mocy, czy jak będzie skonstruowany system rekompensat dla polskich przedsiębiorców – ubolewał Dominik Kolorz, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności”.

Zdecydowanie musimy wrócić do tematu i ponownie starać się zwrócić uwagę rządu na problemy, które cały czas nie są rozwiązane, a które kładą się cieniem na polskiej gospodarce – wtórował mu Wojciech Saługa, Marszałek województwa śląskiego, który obecnie też przewodniczy WRDS w Katowicach.

– Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach z ogromnym zaniepokojeniem zwraca uwagę, że od czasu przyjęcia Uchwały RDS w 2016 r. konkurencyjność kosztowa w zakresie energii elektrycznej nie dość, że nie uległa poprawie (ze względu na brak wdrożenia przez prawodawcę najważniejszych postulatów z Uchwały RDS), to jeszcze konkurencyjność ta narażona została na dalsze pogorszenie – czytamy w przyjętym dzisiaj (12.03) stanowisku Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Z wagi podnoszonych dzisiaj argumentów wynika, że przesłanki do takiego a nie innego stanowiska WRDS są jak najbardziej poważne i zasadne. Bezsprzecznie naszym przedsiębiorstwom energochłonnym nie pomaga brak zmian w prawie – w kierunku wskazanym przez Radę Dialogu Społecznego, wypracowanego na podstawie wielu rozmów i wielostronnych debat.

Nie bez znaczenia jest także fakt, ze w sąsiadujących z Polską krajach spadły hurtowe ceny energii elektrycznej, co dodatkowo pogłębiło ich przewagę w tym względzie nad naszym krajem. Na złą ocenę dzisiejszej sytuacji polskich przedsiębiorstw energochłonnych wpływ ma także inicjatywę polskiego rządu w sprawie obniżenia kosztów regulacyjnych. W nowych regulacjach (rozporządzenie Ministra Energii, które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.) zachowano ulgę od opłaty jakościowej w znanym od lat i nieprzystającym do obecnej rzeczywistości kształcie. Co gorsza: w związku z rządową rekonstrukcją swój żywot zakończył – jeszcze zanim zdążył przedstawić efekt swoich prac – Zespół do spraw Przemysłów Energochłonnych.

Co jeżeli przyjęcia dzisiejszego stanowiska nie naruszy bierności decydentów? Członkowie katowickiej WRDS sugerują wtedy podjęcie tematu przedsiębiorstw energochłonnych przez krajową radę Dialogu Społecznego.

Źródło: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wpis został opublikowany 13 Mar 2018 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć