News » Podsumowanie lutego 2018 r. na TGE

Podsumowanie lutego 2018 r. na TGE

6 Mar 2018 Możliwość komentowania Podsumowanie lutego 2018 r. na TGE została wyłączona Share 'Podsumowanie lutego 2018 r. na TGE' on Facebook Share 'Podsumowanie lutego 2018 r. na TGE' on Email Share 'Podsumowanie lutego 2018 r. na TGE' on Print Friendly

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w lutym 7 072 569 MWh, co oznacza wzrost o 71,4% w stosunku do lutego r. ub. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wolumen ukształtował się na poziomie 4 177 837 MWh, a więc o 67,6 proc. wyższym niż w lutym 2017 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 62 418 toe, co oznacza wzrost o 81,7% r/r.

 Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 9 200 122 MWh i był o 47,1% wyższy niż w lutym 2017 r. Na RTT wystąpił wzrost o 71,4% r/r przy wolumenie 7 072 569 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen był o 244 MWh wyższy niż rok temu i wyniósł 2 127 553 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 195,39 zł/MWh – o 31,44 zł/MWh wyższym niż w styczniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2019 r. (BASE_Y-19) wyniosła 177,78 zł/MWh, co oznacza spadek o 1,70 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w styczniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 9 381 768 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 7,7%. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 5 203 931 MWh gazu, co oznacza spadek r/r o 32,1%. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 4 177 837 MWh, a więc o 67,6% wyższym niż w lutym 2017 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 3 440 448 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 61,5% r/r) oraz 737 389 MWh na RDBg (wzrost o 103,6% r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w lutym br. do poziomu 102,58 zł/MWh, czyli o 17,27 zł/MWh względem stycznia 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2019 r. (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 81,16 zł/MWh, a więc o 3,90 zł/MWh mniej niż w styczniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 3 478 850 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do lutego r. ub. o 25,3%.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 973 059 MWh, a więc o 24,3% wyższym niż w lutym 2017 r. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 61,96 zł/MWh, co oznacza wzrost o 12,91 zł/MWh względem stycznia 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 62 418 toe (w tym 58 880 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 81,7%. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 275,47 zł/toe, do poziomu 833,50 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lutym 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 319 413 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,54 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec stycznia 2018 r. wyniósł 226,76 zł/t, co stanowi wzrost o 6,63% w stosunku do grudnia 2017 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 7,99%, do 10,41 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych wzrósł o 5,56% w tym samym okresie i wynosi 289,04 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 6,45%, osiągając wartość 12,04 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do stycznia 2017 r. wyniosła 28,38 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,31%) oraz 68,86 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 31,27%).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,49 zł/GJ (16,70%) i 2,71 zł/GJ (29,05%).

Nowi uczestnicy

Na koniec lutego 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 28 lutego 2018 r. członkami rejestru było 3 496 podmiotów, w lutym przybyło ich 30.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 340 podmiotów.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 6 Mar 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć