News » Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych

Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych

8 Lut 2018 Możliwość komentowania Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych została wyłączona Share 'Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych' on Facebook Share 'Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych' on Email Share 'Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych' on Print Friendly

Na stronie URE został opublikowany nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Załącznik umożliwia precyzyjniejsze określenie przeznaczenia wytworzonego i przywożonego paliwa.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązane są do przekazywania, stosownie do swojej działalności, comiesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Sprawozdania te składa się Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie – zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Jednocześnie przypominamy, że każde comiesięczne sprawozdanie dotyczące paliw ciekłych składane do Urzędu Regulacji Energetyki powinno zawierać prawidłowo wypełniony załącznik.

Szczegóły wraz z wersją elektroniczną załącznika do sprawozdania znajdują się Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2017 w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 8 Lut 2018 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć