News » Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE

Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE

6 Lut 2018 Możliwość komentowania Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE została wyłączona Share 'Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE' on Facebook Share 'Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE' on Email Share 'Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE' on Print Friendly

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w styczniu 8 333 398 MWh, co oznacza wzrost o 66,8% w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w styczniu 749 968 MWh, co oznacza wzrost o 26,2% r/r.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 49 174 toe, co oznacza ponad trzykrotny wzrost r/r.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 7 142 398 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 45,7%. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 4 758 030 MWh gazu, co oznacza spadek r/r
o 45,3%. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 384 368 MWh, a więc o 46,6% niższym niż w – rekordowym na tym rynku – styczniu 2017 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 634 400 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 57,8% r/r) oraz 749 968 MWh na RDBg (wzrost o 26,2% r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg spadła w styczniu do poziomu 85,31 zł/MWh, czyli o 8,29 zł/MWh względem grudnia 2017 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2019 r. (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 85,06 zł/MWh, a więc o 3,05 zł/MWh mniej niż
w grudniu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 10 896 454 MWh i był o 44,5% wyższy niż w styczniu 2017 r. Na RTT wystąpił wzrost o 66,8% r/r przy wolumenie 8 333 398 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł rok do roku o 0,7% do poziomu 2 563 056 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w styczniu na poziomie 163,95 zł/MWh – o 17,43 zł/MWh wyższym niż w grudniu r. ub. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2019 r. (BASE_Y-19) wyniosła 179,48 zł/MWh, co oznacza spadek o 2,96 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w grudniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 2 973 426 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do stycznia r. ub. o 11,2%.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 748 099 MWh, a więc o 2,5% niższym niż w styczniu 2017 r. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 49,05 zł/MWh, co oznacza wzrost o 4,11 zł/MWh względem grudnia 2017 r.

Styczniowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 48 420 MWh – o 22,3% niższym niż w styczniu r. ub. Większość – 32 861 MWh – stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 0,38 zł/MWh, do poziomu 318,33 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 49 174 toe (w tym 46 345 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza ponad trzykrotny wzrost r/r (o 221,3%). Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 172,47 zł/toe, do poziomu 558,03 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W styczniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 354 517 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,36 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec grudnia 2017 r. wyniósł 212,66 zł/t, co stanowi wzrost o 0,59% w stosunku do listopada 2017 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,73%, do 9,64 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 6,69% w tym samym okresie i wynosi 273,82 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 6,50%, osiągając wartość 11,31 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do grudnia 2016 r. wyniosła 22,17 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 11,64%) i 60,08 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 28,11%). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,03 zł/GJ (11,96%) i 2,51 zł/GJ (28,52%).

Indeks kwartalny PSCMI 1 wyniósł 210,95 zł/t i 9,54 zł/GJ, co stanowi wzrost o odpowiednio 2,92% i 2,58% w stosunku do kwartału trzeciego. Kwartalny indeks PSCMI 2 z kolei osiągnął wartość 259,50 zł/t i 10,70 zł/GJ, co w porównaniu z kwartałem trzecim oznacza wzrost o odpowiednio 8,99 i 6,15%.

Porównanie r/r dla indeksów kwartalnych ujawnia, że PSCMI 1 wzrósł o 21,10 zł/t (11,11%) i o 0,96 zł/GJ (11,19%), zaś PSCMI 2 – o 51,58 zł/t (24,81%) i 2,04 zł/GJ (23,56%).

Roczny indeks PSCMI 1 osiągnął 205,69 zł/t i 9,26 zł/GJ, co stanowi wzrost względem 2016 r. o odpowiednio 5,26% i 5,35%. Roczny indeks PSCMI 2 w ujęciu zł/t wzrósł o 22,23% w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 240,72. Z kolei w przeliczeniu na GJ indeks ten wzrósł o 20,26% do 10,03.

Nowi uczestnicy

Na koniec stycznia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 stycznia 2018 r. członkami rejestru było 3 466 podmiotów, w styczniu przybyło ich 22.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 331 podmiotów.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 6 Lut 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć