News » NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie…

NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie środowiskowe

5 Lut 2018 Możliwość komentowania NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie środowiskowe została wyłączona Share 'NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie środowiskowe' on Facebook Share 'NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie środowiskowe' on Email Share 'NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie środowiskowe' on Print Friendly

Od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. będzie trwał trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Sokół. Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – będzie można skonsultować podczas szkolenia, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza 6 marca.

Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW – Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z nowym naborem zaplanowano bezpłatne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Odbędzie się ono 6 marca 2018 r. w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a). Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać do 1 marca br. za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-sokol/.

Zapisy programu wskazują, że zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (KIS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska); zrównoważona energetyka (KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; KIS nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo; KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku); surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; KIS nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów; KIS nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców, NFOŚiGW w kolejnym naborze zwiększył limit kwot finansowania zwrotnego w fazie B+R do 5 mln zł, w fazie W do 150 mln zł dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 300 mln zł dla dużych przedsiębiorców.

W ramach dwóch poprzednich naborów do NFOŚiGW wpłynęło 76 wniosków na sumaryczną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,31 mld zł. Ocena wniosków z pierwszego naboru zbliża się ku końcowi. Na podstawie pozytywnie wydanych decyzji dotychczas zawarto 13 umów na sumaryczną kwotę 116,56 mln zł. W ramach drugiego naboru trwa ocena formalna wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące III naboru dostępne są na stronie programu Sokół:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iii/

Źródło: NFOŚiGW

Wpis został opublikowany 5 Lut 2018 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć