News » PGE Energia Odnawialna optymalizuje prace elektrowni wiatrowych…

PGE Energia Odnawialna optymalizuje prace elektrowni wiatrowych wdrażając procedurę RCM

22 Sty 2018 Możliwość komentowania PGE Energia Odnawialna optymalizuje prace elektrowni wiatrowych wdrażając procedurę RCM została wyłączona Share 'PGE Energia Odnawialna optymalizuje prace elektrowni wiatrowych wdrażając procedurę RCM' on Facebook Share 'PGE Energia Odnawialna optymalizuje prace elektrowni wiatrowych wdrażając procedurę RCM' on Email Share 'PGE Energia Odnawialna optymalizuje prace elektrowni wiatrowych wdrażając procedurę RCM' on Print Friendly

W ramach procedury Reliability-Centered Maintenance na należącej do PGE Energia Odnawialna Farmie Wiatrowej Lake Ostrowo w Jagniątkowie przeanalizowano 17 turbin każda o mocy 1,8 MW. W ramach przyjętej metodologii wyodrębniono 8 układów głównych oraz 41 urządzeń. Dla każdego z nich przygotowano wielowymiarowy system oceny pod kątem ryzyka utraty ich funkcjonalności. Dokonano ponadto analizę dotychczasowych działań serwisowych oraz działań prewencyjnych. Cała metodologia została z kolei tak dostosowana, by uwzględniała ocenę działań związanych z obsługą farmy wiatrowej i ponoszonych kosztów do końca planowanego czasu eksploatacji elektrowni, czyli 2027 r.

Przeprowadzone badania wykazały, że obecne plany utrzymania ruchu na FW Lake Ostrowo są na bardzo wysokim poziomie. Zespół serwisowy składający się z pracowników PGE EO ma duże doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji obiektu oraz usuwaniu bieżących awarii i usterek. Dokonano jedynie niewielkie zmiany w dotychczasowych listach serwisowych oraz przygotowano procedurę postępowania w sytuacji pojawiania się awarii ukrytych.

Analiza wykazała również, że stan techniczny turbin w Jagniątkowie jest w wystarczającym zakresie kontrolowany pod kątem produkcji oraz aktualnych parametrów eksploatacyjnych. System informatyczny SCADA umożliwia z kolei stałe monitorowanie stanu prac urządzeń, a w przypadku awarii i usterek informuje pracowników o nieprawidłowościach.

Rekomendacje, które wynikały z procedury RCM dotyczyły poprawy gospodarki magazynowej i procesu pozyskiwania części zamiennych. Wprowadzenie tych zmian ma przynieść oszczędności elektrowni w wyniku nieutraconego przychodu związanego z np. awarią głównych komponentów. We współpracy z PGE Systemy wdrożono również system zarządzania majątkiem SAP PM, który umożliwi przejrzyste opracowanie planów związanych z obsługą turbin wiatrowych i zmniejszy nakład pracy związany z tworzeniem zleceń na cykliczne prace serwisowe.

RCM jest metodologią znaną, cenioną i szeroko stosowaną na całym świecie w takich branżach jak: lotnictwo cywilne i wojskowe, energetyka, transport publiczny, przemysł naftowy oraz gazowy. Obejmuje różne obszary: od diagnostyki technicznej, planowania i harmonogramowania pracy, przez zarządzanie częściami zamiennymi i środkami eksploatacyjnymi, po budżetowanie oraz zarządzanie cyklem życia obiektów.

fot. pixabay.com

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Wpis został opublikowany 22 Sty 2018 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć