News » Polska gospodarzem szczytu ONZ COP24

Polska gospodarzem szczytu ONZ COP24

9 Sty 2018 Możliwość komentowania Polska gospodarzem szczytu ONZ COP24 została wyłączona Share 'Polska gospodarzem szczytu ONZ COP24' on Facebook Share 'Polska gospodarzem szczytu ONZ COP24' on Email Share 'Polska gospodarzem szczytu ONZ COP24' on Print Friendly

W dniach 3-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem najważniejszego, globalnego szczytu ONZ dotyczącego polityki klimatycznej – COP24. Obradom będzie przewodniczył profesor Jan Szyszko, minister środowiska, jako Prezydent COP24.

Przygotowania do COP24 zaprezentowali, podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Środowiska: prof. Jan Szyszko, minister środowiska, Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic oraz Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego COP24 jest taki ważny dla Polski?

– W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu – podkreśla prof. Jan Szyszko.

– Wybór Polski na gospodarza konferencji jest nieprzypadkowy. Jesteśmy jednym z liderów  światowej polityki klimatycznej – dodaje prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Prezydencja podczas COP24 będzie okazją do zaprezentowanie polskiej pozycji w kreowaniu globalnej polityki klimatycznej, jak również naszych osiągnięć w zrównoważonej transformacji przemysłu. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna w kontekście obecnych wyzwań polityki klimatycznej, wśród których coraz większego znaczenia nabiera konieczność łagodzenia społecznych skutków transformacji energetycznej, w tym przechodzenia w kierunku zielonych miejsc pracy.

– Polskie doświadczenie w tym zakresie spotyka się z wysokim zainteresowaniem państw rozwijających się i państw przechodzących obecnie transformację gospodarczą – mówi prof. Jan Szyszko.

– Konferencja COP24 będzie także kluczowym momentem w mobilizacji światowych działań na rzecz ochrony klimatu. W 2018 r., podczas COP24, planowane jest przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego (tzw. pakiet implementacyjny) – mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska.

Pakiet implementacyjny będzie zawierał wskazówki dla wszystkich krajów, w jaki sposób realizować Porozumienie paryskie. Jest to warunek osiągnięcia celów Porozumienia, czyli  utrzymania wzrostu temperatury na Ziemi  znacznie poniżej 2°C oraz adaptacji do zmian klimatu.

Katowice gospodarzem COP24

Szczyt COP24 odbędzie w się w Katowicach.

– Katowice są jednym z symboli rozwoju i sukcesu gospodarczego Polski. Zarówno miasto, jak i cały region przeistacza się w strefę nauki, innowacji, kultury oraz nowoczesnego przemysłu, przy malejącym znaczeniu gospodarczym i społecznym górnictwa i energochłonnego przemysłu ciężkiego – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

– Przyjęcie pakietu w Polsce sprawi, że Katowice staną się symbolem sukcesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, jak również determinacji świata w walce ze zmianami klimatu – dodaje wiceminister Paweł Sałek.

Szczególne znaczenie polskiej Prezydencji i COP24 w Katowicach zostało także podkreślone w konkluzjach Rady Europejskiej przyjętych podczas posiedzenia 14 grudnia 2017 r. Zapisy, wypracowane w wyniku działań podejmowanych przez Polskę oraz Francję, potwierdzają zobowiązanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do szybkiego i pełnego wdrożenia Porozumienia paryskiego, wskazując właśnie Katowice jako miejsce przyjęcia pakietu wdrażającego Porozumienie.

Ustawa dotycząca COP24

Dla zapewnienia sprawnej organizacji konferencji COP24 Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją szczytu.  Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów 5 grudnia 2017 r. i będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Na 9 stycznia 2018 r. zaplanowane jest czytanie projektu na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Szczyt COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Konferencja odbędzie się w Katowicach, w dniach 3-14 grudnia 2018 r.

Polska będzie po raz czwarty sprawować Prezydencję w ramach Konferencji Stron i po raz trzeci gościć to wydarzenie (dotychczas odbyły się w Polsce COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie).

Polska od wielu lat angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy jednym ze światowych liderów działań w tym obszarze. Świadczy o tym m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu  z Kioto. Zredukowaliśmy emisję CO2 o 32% względem wymaganych 6% przy jednoczesnym wzroście gospodarczym.

Porozumienie paryskie

To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Jednocześnie Porozumienie paryskie gwarantuje wszystkim stronom umowy dowolność w wyborze metod ochrony klimatu. Tym samym Polska nie będzie musiała rezygnować z węgla,  co mogłoby doprowadzić do gwałtownych wzrostów cen energii dla gospodarstw domowych.

Porozumienie paryskie zostało przyjęte w grudniu 2015 r. podczas COP21 w Paryżu. W imieniu polskiego rządu treść nowej umowy klimatycznej negocjowała delegacja pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska.

– Porozumienie paryskie to ogromny sukces Polski. Celem tej umowy jest redukcja emisji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Nasze zobowiązania wynikające z Porozumienia będziemy realizować poprzez rozwój nowoczesnych technologii oraz pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy i gleby. Polska ma ogromne sukcesy i doświadczenia, zwłaszcza w tym ostatnim obszarze – mówi prof. Jan Szyszko.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Wpis został opublikowany 9 Sty 2018 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć