Elektroenergetyka » Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich…

Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym

5 Gru 2017 Możliwość komentowania Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym została wyłączona Share 'Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym' on Facebook Share 'Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym' on Email Share 'Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym' on Print Friendly

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu gazem ziemnym w listopadzie br. wyniósł 12 522 424 MWh, co oznacza wzrost r/r o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu w ub.r. Listopadowy wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym wzrósł r/r o 16,3%, osiągając 8 603 142 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 3 820 274 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do listopada ub.r. o 13,4%.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 14 701 241 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 7,0%. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 12 522 424 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 2,1%. Na RDNiBg wolumen ukształtował się na poziomie 2 178 217 MWh, a więc o 38,5% niższym niż w listopadzie 2016 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 760 496 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 40,1% r/r) oraz 418 321 MWh na RDBg (spadek o 30,8% r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w listopadzie do poziomu 91,96 zł/MWh, czyli o 11,67 zł/MWh względem października br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2018 r. (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 86,95 zł/MWh, a więc o 2,26 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 10 711 057 MWh i był o 8,8% wyższy niż w listopadzie 2016 r. Na RTT wystąpił wzrost o 16,3% r/r przy wolumenie 8 603 142 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 14,0% do poziomu 2 107 915 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 171,82 zł/MWh – o 1,95 zł/MWh niższym niż w październiku br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2018 r. (BASE_Y-18) wyniosła 174,20 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,56 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w październiku.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 3 820 274 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do listopada roku ubiegłego o 13,4%.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 887 763 MWh, a więc o 85,3% wyższym niż w listopadzie 2016 r. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 41,80 zł/MWh, co oznacza spadek o 2,30 zł/MWh względem października br.

Listopadowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 51 778 MWh – o 94,7% wyższym niż w listopadzie ub.r. Większość – 34 109 MWh – stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 3,04 zł/MWh, do poziomu 316,48 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 50 677 toe (w tym 48 026 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 8,3%. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 27,14 zł/toe, do poziomu 469,13 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W listopadzie 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 94 867 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,63 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec października wyniósł 208,75 zł/t, co stanowi wzrost o 1,25% w stosunku do września br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,54%, do 9,45 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 6,68% w tym samym okresie i wynosi 253,53 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 3,89%, osiągając wartość 10,03 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do października ubiegłego roku wyniosła 13,19 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 10%) i 44,78 zł/t, albo 24,95%, dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,88 zł/GJ (10,27%) i 1,88 zł/GJ (22,01%).

Nowi uczestnicy

Na koniec listopada 2017 r. status członka na RTG miały 72 spółki. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE na 30 listopada 2017 r. członkami rejestru było 3 421 podmiotów, w listopadzie przybyło ich 35. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 326 podmiotów.

fot. pixabay.com

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A. 

Wpis został opublikowany 5 Gru 2017 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć