News » Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE)…

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania

5 Gru 2017 Możliwość komentowania Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania została wyłączona Share 'Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania' on Facebook Share 'Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania' on Email Share 'Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania' on Print Friendly

28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: „EB GL”, od angielskiej nazwy kodeksu – Electricity Balancing Guideline).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN

Wytyczne EB GL stanowią jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w ramach wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15), mającego na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

Wytyczne EB GL to wytyczne rynkowe określające zasady działania rynków bilansujących, tzn. rynków, które OSP wykorzystują do pozyskiwania energii i mocy bilansującej, aby utrzymać system w równowadze w czasie rzeczywistym. Przepisy zawarte w wytycznych dotyczą OSP, dostawców usług bilansujących oraz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie możliwości handlu transgranicznego energią bilansującą w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz poprawę efektywności rynków bilansujących w Europie.

Wytyczne wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 18 grudnia 2017 r.

Informacje związane z procesem wdrażania wytycznych EB GL będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.pse.pl/eb-gl

Pytania i wątpliwości związane z wdrożeniem wytycznych EB GL można kierować pod adres: kodeksy.rynkowe@pse.pl

fot. pixabay.com

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wpis został opublikowany 5 Gru 2017 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć