Elektroenergetyka » Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dn. 24.11.2017 r.…

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dn. 24.11.2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

29 Lis 2017 Możliwość komentowania Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dn. 24.11.2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych została wyłączona Share 'Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dn. 24.11.2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych' on Facebook Share 'Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dn. 24.11.2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych' on Email Share 'Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dn. 24.11.2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych' on Print Friendly

W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: „NC ER”, od angielskiej nazwy kodeksu – network code on electricity emergency and restoration).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2017:312:TOC

Kodeks NC ER stanowi jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w następstwie wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15), mającego na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

NC ER określa zasady współpracy OSP, OSD, SGU, dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych.

Kodeks wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 18 grudnia 2017 r.

Informacje związane z procesem wdrażania kodeksu NC ER będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.pse.pl/er

fot. pixabay.com

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wpis został opublikowany 29 Lis 2017 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć