Elektroenergetyka » Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot.…

Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)

29 Lis 2017 Możliwość komentowania Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) została wyłączona Share 'Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)' on Facebook Share 'Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)' on Email Share 'Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)' on Print Friendly

Projekt PICASSO (ang. The Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) jest inicjatywą wynikającą z Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej (ang. Guideline on Electricity Balancing), których opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE jest obecnie oczekiwane.

Inicjatywa ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (ang. automatic Frequency Restoration Reserves – aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne w celu optymalizacji kosztów wykorzystywania automatycznej regulacji wtórnej.

Projekt jest prowadzony przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do inicjatywy PICASSO, przy czym w ramach ENTSO-E projekt uzyskał status projektu implementacyjnego Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej w zakresie wdrożenia europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej aFRR.

Zakres konsultacji

Europejscy OSP uczestniczący w Projekcie PICASSO, w ramach niniejszych konsultacji, przedstawiają różne warianty rozwiązań dla europejskiej platformy aFRR, jednocześnie oczekując od interesariuszy i uczestników rynku opinii dotyczących przedstawionych propozycji. Przekazane w ramach konsultacji opinie będą wykorzystane w toku dalszych prac, mających na celu opracowanie projektu szczegółowego platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne.

Okres konsultacji

Od 21 listopada do 20 grudnia 2017 r.

Rozwiązania platformy aFRR są przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronach:

https://consultations.entsoe.eu/markets/ad09fd55/consult_view/

https://electricity.network-codes.eu/network_codes/eb/picasso/

fot. pixabay.com

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wpis został opublikowany 29 Lis 2017 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć