News » O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich…

O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich konferencjach

28 Lis 2017 Komentarze: 1 Share 'O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich konferencjach' on Facebook Share 'O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich konferencjach' on Email Share 'O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich konferencjach' on Print Friendly

Konieczne jest rozpoczęcie debaty publicznej dotyczącej optymalnego połączenia wysiłków władzy ustawodawczej, administracji rządowej oraz samorządów na rzecz aktywnego zwalczania zanieczyszczeń powietrza – zgodzili się uczestnicy konferencji „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”, zorganizowanej w Senacie RP. 27 listopada o walce o czystsze powietrze nad Polską prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski będzie mówił na szczycie Global Clean Air w Krakowie.

Do udziału w konferencji poświęconej działaniom na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaprosił – obok przedstawicieli administracji państwowej, NIK oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się walką z zanieczyszczeniem powietrza – gospodarzy 33 polskich miejscowości, które znalazły się na sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Obrady zdominowała dyskusja nad dwoma problemami: tzw. niskiej emisji, pochodzącej głównie z małych kotłowni i pieców domowych oraz emisji komunikacyjnej. Uczestnicy konferencji, wśród których – obok wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz ekspertów z dziedziny ochrony środowiska – znalazł się prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, omawiali m.in. możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii, zarówno do wczesnego wykrywania, jak i zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.

Otwierając debatę, marszałek Senatu podkreślił, że w walce ze smogiem, zainicjowanej m.in. przez organizacje pozarządowe, konieczna jest współpraca na wszystkich szczeblach. – Ani rząd, ani samorząd, ani organizacje pozarządowe nie poradzą sobie same z tym problemem. Aby skutecznie walczyć ze smogiem potrzebne są systemowe rozwiązania, skoordynowane działania i współpraca administracji centralnej z samorządową – przekonywał Stanisław Karczewski.

  

 

 

 

 

 

Na bardzo skomplikowany system ochrony powietrza w Polsce, brak koordynacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza i spójnego systemu finansowania ochrony powietrza wskazał prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. Przypomniał, że NIK już od wielu lat zwraca uwagę na problem ochrony obywateli przed zanieczyszczeniami trafiającymi do atmosfery i na konieczność zmniejszenia ich emisji. – Co najmniej od 2000 r. NIK alarmuje, że konieczne jest m.in. określenie norm jakościowych spalanych paliw – podkreślał Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK wskazał także na wyniki kontroli z 2014 r., kiedy to Izba zwróciła uwagę, że powinny zostać określone standardy emisyjne dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Z kolei wyniki kontroli z 2016 r. pokazały, że skontrolowane gminy w województwie śląskim nieskutecznie działały na rzecz ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych.

Przypominając o przyjętym przez rząd w kwietniu 2017 r. programie „Czyste powietrze”, wicepremier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że istotnym, a często pomijanym problemem jest przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. – Co z tego, że będziemy mieli piękne rozporządzenia, czujniki, jeśli ludzi nie będzie stać na palenie czystym paliwem – stwierdził. W jego opinii problem smogu w Polsce uda się rozwiązać dzięki m.in. informatycznej bazie danych o źródłach ciepła we wszystkich budynkach w Polsce, a także programowi ograniczającemu ubóstwo energetyczne.

 

Prezes Krzysztof Kwiatkowski potwierdził także, że już w przyszłym roku zostaną ogłoszone wyniki kończącej się właśnie międzynarodowej kontroli jakości powietrza w Europie, w której udział bierze 14 krajów UE, Izrael oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Podkreślił, że raport poruszać będzie nie tylko problem poziomu zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych państwach, ale także to, jakie rozwiązania legislacyjne i organizacyjne zastosowały kraje, które rozwiązały lub chociażby ograniczyły problem smogu.

Jak pokazało listopadowe spotkanie w Luksemburgu uczestników grupy roboczej EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) zajmującej się kwestią ochrony powietrza w Europie, kontrola przekroczyła już półmetek. Obecnie poszczególne państwa prezentują wyniki kontroli krajowych. Trwa też dyskusja o sposobie porównywania danych, rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych w poszczególnych krajach oraz zakresie ewentualnych wspólnych rekomendacji.

O tym, że problem zanieczyszczenia powietrza jest niebagatelny, świadczą twarde dane, a Polska wiedzie wśród krajów UE niechlubny prym w tym zakresie. Od lat mamy najwyższą emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych, pochodzących z niskiej emisji, emisja przemysłowa również stoi u nas na wysokim poziomie. O tym, jak NIK alarmowała w tej sprawie od lat, przypominaliśmy na początku tego roku.

fot. Michał Józefaciuk – Kancelaria Senatu

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Wpis został opublikowany 28 Lis 2017 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

1 komentarz do “O czystsze powietrze nad Polską – NIK na eksperckich konferencjach”

  1. zgryźliwy, 28 Lis 2017 o 14:50

    Ależ zieloni mieli siły, środki i sposoby lobbowania… i poświęcili je na budowę wiatraków. Pod względem ochrony powietrza wieloletni program dotowania OZE okazał się 100 % porażką, po prostu rzecz bez związku.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć