Ciepłownictwo » Finał siedmioletniego programu inwestycyjnego PKN ORLEN

Finał siedmioletniego programu inwestycyjnego PKN ORLEN

13 Lis 2017 Możliwość komentowania Finał siedmioletniego programu inwestycyjnego PKN ORLEN została wyłączona Share 'Finał siedmioletniego programu inwestycyjnego PKN ORLEN' on Facebook Share 'Finał siedmioletniego programu inwestycyjnego PKN ORLEN' on Email Share 'Finał siedmioletniego programu inwestycyjnego PKN ORLEN' on Print Friendly

Realizacja projektu inwestycji energetyczno-ekologicznych, którego ostatnim etapem była zakończona wczoraj budowa turbozespołu parowego TG7, umożliwiła Spółce zwiększenie potencjału wytwórczego w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Natomiast zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska spowodowało zmniejszenie o ponad 90% emisji związków dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładowej Elektrociepłowni. W ciągu ostatnich siedmiu lat zrealizowanych zostało sześć inwestycji ekologiczno-energetycznych na sumę ponad 1,4 mld zł.

Elektrociepłownia PKN ORLEN w Płocku ma największą moc ze wszystkich elektrociepłowni zakładowych w Polsce, a jednocześnie jest jedną z największych tego typu jednostek w Europie. Jej łączna moc elektryczna po uwzględnieniu TG7 wzrosła i wynosi obecnie 415MWe, a łączna moc cieplna to 2149MWt. Produkowana w sposób skojarzony czyli w kogeneracji energia elektryczna i ciepło w postaci pary technologicznej jest najbardziej efektywnym procesem w energetyce. Obecnie Elektrociepłownia zabezpiecza potrzeby Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku oraz odbiorców zewnętrznych. Dostarcza tym podmiotom 100% ciepła w parze oraz ok. 70% energii elektrycznej. Pozostała część zapotrzebowania na energię zostanie zabezpieczona przez produkcję z nowo zbudowanego w zakładzie bloku gazowo-parowego. EC pokrywa także w 85% zapotrzebowanie na wodę grzewczą miasta Płock.

Przypomnijmy, iż Spółka w zakresie inwestycji energetycznych, realizuje także budowę bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku o mocy elektrycznej ok 600MWe i cieplnej 520MWt. Budżet inwestycji zaplanowano na 1,65 mld zł.

Realizacja Programu Inwestycji Ekologiczno – Energetycznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku rozpoczęła się w 2010 r. od budowy najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej o mocy 300MWt (K8) w celu zapewnienia asortymentu pary. Kolejne inwestycje to pięć głównych projektów w skład których weszły m.in. modernizacja Pompowni Paliw w celu podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliwa, budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin, zabudowa elektrofiltrów oraz budowa instalacji Katalitycznego Odazotowania, na poszczególnych kotłach. Wdrożone technologie zapewniają gruntowne oczyszczenie i redukcję emisji związków siarki w spalinach z kotłów z blisko 99% skutecznością, tlenków azotu w niemal 90% i w 85 % z pyłów ze wszystkich kotłów elektrociepłowni. Inwestycje pozwalają również na zwiększenie potencjału spalania w kotłach zakładowej elektrociepłowni oleju opałowego pochodzącego z przerobu różnego gatunku ropy naftowej.

Ostatnim z etapów była budowa turbozespołu parowego TG7 o mocy elektrycznej 70MWe. Inwestycja wraz z infrastrukturą „pod klucz” warta 100 mln zł została w dniu dzisiejszym przekazana do eksploatacji w terminie zgodnym z zawartą Umową. Wykonawcą była firma Doosan Škoda Power. Zabudowa turbozespołu TG7 wpływa na zwiększenie potencjału wytwórczego w energię elektryczną w zakładowej Elektrociepłowni oraz przede wszystkim na poprawę sprawności jej wytwarzania. Turbozespół TG7 zabudowany jako upustowo-przeciwprężny, podobnie jak pozostałe, już istniejące turbozespoły, będzie produkował energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze wykorzystywanej na potrzeby Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a także na potrzeby produkcji wody grzewczej dla miasta Płocka. Sprawność energetyczna przetwarzania paliwa na produkcję ciepła i energii elektrycznej stanowi jedną z najwyżej osiągalnych sprawności w energetyce przemysłowej i wynosi ok. 85%.

W kolejnych latach w obszarze zakładowej EC planowane jest przeprowadzenie modernizacji obecnie eksploatowanych turbozespołów, modernizacji systemu elektroenergetycznego oraz kontynuowanie działań wpływających na poprawę efektywności energetycznej wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej.

fot. pixabay.com

Źródło: PKN ORLEN SA

Wpis został opublikowany 13 Lis 2017 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć