Elektroenergetyka » Podsumowanie października 2017 r. na TGE

Podsumowanie października 2017 r. na TGE

8 Lis 2017 Możliwość komentowania Podsumowanie października 2017 r. na TGE została wyłączona Share 'Podsumowanie października 2017 r. na TGE' on Facebook Share 'Podsumowanie października 2017 r. na TGE' on Email Share 'Podsumowanie października 2017 r. na TGE' on Print Friendly

Kolejny miesiąc wzrostu obrotów towarami giełdowymi. Wolumen obrotu gazem ziemnym w październiku br. wyniósł 15 719 499 MWh, o 78,6% więcej niż w październiku 2016 r. Październikowy wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł r/r o 9,9%, osiągając 13 170 702 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 575 796 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do października r. ub. o 30,1%.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 15 719 499 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 78,6%. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 13 918 534 MWh gazu, co oznacza ponad dwukrotny wzrost r/r – o 115,9%. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 800 965 MWh, a więc o 23,5% niższym niż w październiku 2016 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 302 778 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 31,4% r/r) oraz 498 187 MWh na RDBg (wzrost o 9,7% r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w październiku do poziomu 80,92 zł/MWh, czyli o 0,67 zł/MWh względem września br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 84,69 zł/MWh, o 0,27 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 13 170 702 MWh i był o 9,9% wyższy niż w październiku 2016 r. Na RTT wystąpił wzrost o 13,2% r/r przy wolumenie 11 062 471 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 4,7% do poziomu 2 108 231 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku na poziomie 173,77 zł/MWh – o 1,38 zł/MWh wyższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 172,64 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,11 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 575 796 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do października r. ub. o 30,1%.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 179 686 MWh, czyli o 28,9% wyższym niż w październiku 2016 r. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 44,10 zł/MWh, co oznacza spadek o 8,60 zł/MWh względem września br.

Październikowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 82 809 MWh – o 121,7% wyższym niż w październiku roku ubiegłego. Większość – 52 871 MWh – stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 1,86 zł/MWh, do poziomu 313,44 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 48 012 toe (w tym 43 616 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 30,7%. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 27,15 zł/toe, do poziomu 496,27 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W październiku 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 53 401 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,59 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec września wyniósł 206,17 PLN/t, co stanowi wzrost o 2,69% w stosunku do sierpnia br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 1,84%, do 9,39 PLN. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 2,86% w tym samym okresie i wynosi 237,66 PLN/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 3,19%, osiągając wartość 10,03 PLN/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września ubiegłego roku wyniosła 6,67 PLN/t dla PSCMI 1 (wzrost o 3,34%) i 38,16 PLN/t, albo 19,13%, dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła rdr o odpowiednio 0,48 PLN (5,39%) i 1,60 PLN (18,98%).

Nowi uczestnicy

Na koniec października 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 podmioty.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 października 2017 r. członkami rejestru było 3 385 podmiotów, w październiku przybyło ich 26.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają 323 podmioty.

fot. pixabay.com

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 8 Lis 2017 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć