News » Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się z…

Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się z pozytywnym wynikiem

2 Lis 2017 Możliwość komentowania Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się z pozytywnym wynikiem została wyłączona Share 'Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się z pozytywnym wynikiem' on Facebook Share 'Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się z pozytywnym wynikiem' on Email Share 'Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się z pozytywnym wynikiem' on Print Friendly

Druga i ostateczna faza Procedury Open Season 2017 potwierdziła zainteresowanie rynku w zakresie przepustowości, która zostanie udostępniona w wyniku realizacji projektu Baltic Pipe. W trakcie tej fazy ww. Procedury uczestnicy rynku potwierdzili wcześniejsze zainteresowanie zgłoszone w trakcie pierwszej fazy, poprzez przedłożenie wiążącej oferty zobowiązującej ich do zawarcia 15-letnich umów na przesył gazu z Morza Północnego, poprzez terytorium Danii, do Polski.

Przeprowadzona przez operatorów polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego – spółki GAZ-SYSTEM i Energinet procedura Open Season 2017 pozwoliła użytkownikom sieci na zgłoszenie zapotrzebowania potwierdzającego konieczność wybudowania niezbędnej infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z Norwegii przez Danię do Polski oraz z Polski do Danii.

Po zakończeniu drugiej fazy Operatorzy przeprowadzili ocenę otrzymanych ofert oraz dokonali ostatecznej alokacji przepustowości, która potwierdziła zainteresowanie rynku przepustowością w ramach projektu Baltic Pipe.

Następnie, zgodnie z wymogami krajowych urzędów regulacji energetyki (URE i DERA), przeprowadzony zostanie przez każdego z Operatorów tzw. test ekonomiczny. Testy ekonomiczne zostaną przeprowadzone w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Wynik testów ekonomicznych zostanie podany do publicznej wiadomości przez GAZ-SYSTEM i Energinet.

Zawarcie Umów Przesyłowych w wyniku alokacji dokonanej na podstawie Open Season 2017 zależy od pozytywnego rezultatu Testu Ekonomicznego dla każdego Operatora oraz spełnienia innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017. Umowy przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 r.

W oparciu o pozytywny wynik Procedury Open Season 2017, zarówno Energinet, jak i GAZ-SYSTEM będą kontynuować działania w ramach projektu w celu umożliwienia pierwszych dostaw gazu w 2022 r., pod warunkiem, że w 2018 r. podjęta zostanie decyzja o realizacji inwestycji. Prace w ramach projektu realizowane w  2017 r. obejmują uruchomienie procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz dialogu z interesariuszami, jak również ukończenie prac koncepcyjnych i projektowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych i finansowych, przeprowadzonych w oparciu o ostateczny wynik Procedury Open Season 2017.

Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 r. zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w umowach przesyłowych. W Danii inwestycja wymaga uzyskania zgody Ministra Energii i Klimatu.

fot. pixabay.com

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Wpis został opublikowany 2 Lis 2017 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć