News » Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (OZE)…

Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (OZE) zamierzających skorzystać w 2018 r. z możliwości przewidzianej w ustawie OZE

31 Paź 2017 Możliwość komentowania Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (OZE) zamierzających skorzystać w 2018 r. z możliwości przewidzianej w ustawie OZE została wyłączona Share 'Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (OZE) zamierzających skorzystać w 2018 r. z możliwości przewidzianej w ustawie OZE' on Facebook Share 'Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (OZE) zamierzających skorzystać w 2018 r. z możliwości przewidzianej w ustawie OZE' on Email Share 'Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (OZE) zamierzających skorzystać w 2018 r. z możliwości przewidzianej w ustawie OZE' on Print Friendly

Prezes URE przypomina, że odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2018 r. z możliwości uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej, na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2017 r. złożyć prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

  • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy OZE,
  • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku,
  • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
  • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, wyrażoną w procentach wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Poniżej zamieszczona została treść informacji skierowanej od ww. odbiorców przemysłowych oraz wzory dokumentów, które należy złożyć.

Oświadczenie wraz z opinią biegłego rewidenta należy przekazać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Szczegóły wraz ze wzorem oświadczenia znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 76/2017 dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2018 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

fot. pixabay.com

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 31 Paź 2017 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć