News » ELGOR 2017 – o przyszłości węgla brunatnego

ELGOR 2017 – o przyszłości węgla brunatnego

26 Paź 2017 Możliwość komentowania ELGOR 2017 – o przyszłości węgla brunatnego została wyłączona Share 'ELGOR 2017 – o przyszłości węgla brunatnego' on Facebook Share 'ELGOR 2017 – o przyszłości węgla brunatnego' on Email Share 'ELGOR 2017 – o przyszłości węgla brunatnego' on Print Friendly

120 przedstawicieli branży górnictwa odkrywkowego i kruszyw oraz dwa dni wykładów – oto bilans 12. edycji ELGOR, zorganizowanej w dniach 18-20 października w Kudowie Zdroju.

Konferencja otwarta została przez Tomasza Haiduka, członka zarządu firmy Siemens. W swoim wystąpieniu podkreślił on kluczowe znaczenie branży górnictwa odkrywkowego dla polityki energetycznej Polski. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że ponad 30% produkowanej energii elektrycznej dostarczane jest przez tę gałąź przemysłu.

Gości powitał również Jacek Bogucki, prezes Centrum Elektrycznego ANIA, który w swojej przemowie nawiązał do aktualnie realizowanych w Polsce inwestycji w sektorze energetycznym.

Referat otwierający wygłosił dr Jacek Szczepiński, dyrektor Poltegor Instytut. W referacie zaprezentował aktualny stan oraz perspektywy branży górnictwa odkrywkowego w Polsce. Zwrócono uwagę na fakt, że obecnie eksploatowane złoża węgla brunatnego umożliwią stabilne wydobycie i pracę kompleksów energetycznych do 2030 r. Przedstawiono również możliwości wypełnienia luki powstałej po wyeksploatowaniu aktualnie pracujących kompleksów energetycznych, poprzez rozpoczęcie eksploatowania dotychczas niezagospodarowanych złóż węgla brunatnego, szacowanych w Polsce na ponad 23 mld ton.

– Węgiel brunatny jest nadal jednym z najbardziej opłacalnych dla polskiej energetyki źródeł pozyskiwania energii elektrycznej – mówi Robert Wojniak z firmy Siemens, gospodarz konferencji. – Z punktu widzenia  polskiej gospodarki jest to paliwo o strategicznym znaczeniu i ma bezpośredni wpływ na jej konkurencyjność. Aby utrzymać ciągłość wydobycia na obecnym poziomie, konieczne jest jednak podjęcie kroków umożliwiających eksploatację kolejnych złóż. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście trwających i planowanych inwestycji  w polskiej energetyce, bazującej na węglu brunatnym, kamiennym i przyszłościowo w części na paliwie jądrowym – dodaje Robert Wojniak.

Uczestnicy konferencji za najciekawszą prelekcję uznali wspólne wystąpienie Krzysztofa Okońskiego z firmy Siemens i Marcina Kołodziejczaka z firmy Merrid Controls, poświęcone cyberbezpieczeństwu w kopalniach. Podczas referatu zaprezentowano, na przykładzie wybranych funkcjonalności systemu Siemens WinCC OA, przegląd najnowszych wytycznych, rekomendacji i norm związanych z cyberbezpieczeństwem, jakie powinny spełniać przemysłowe systemy SCADA, DCS i PLC.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również prezentacja Zbigniewa Borczyka, poświęcona przestojom w pracy koparek kołowych. W wystąpieniu zaprezentowano przykładowe przyczyny wstrzymania pracy koparek i przenośników taśmowych oraz wskazano działania pozwalające na wydłużenie czasu ich bezawaryjnej pracy, pozwalającej na pracę z mniejszą wydajnością, przy uzyskaniu takiej samej wielkości wydobycia, oszczędzając jednocześnie konstrukcję maszyny.

Za ciekawe uczestnicy uznali również wystąpienie prof. Jerzego Szymańskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, poświęcone wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do wspomagania zasilania powierzchniowych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy. W wystąpieniu zaprezentowano możliwość wykorzystania w zakładach górniczych energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych umiejscowionych na terenach zabezpieczonych pod działalność górniczą.

– Konferencja od lat stanowi forum umożliwiające wymianę doświadczeń reprezentantów różnych sektorów branży. Duża reprezentacja kopalni odkrywkowych oraz cementowni, a także obecność dostawców technologii oraz biur projektowych pozwala na kompleksową dyskusję o możliwościach i kierunkach rozwoju branż – mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens, organizator konferencji. – Nie bez znaczenia pozostaje praktyczny wymiar konferencji i fakt, że uczestnicy z różnych zakładów przemysłowych mogą czerpać wzajemnie ze swego doświadczenia. Dzięki referatom poświęconym przeprowadzonym wdrożeniom, uczestnicy mogli zobaczyć jak poradzono sobie w innych zakładach przemysłowych z problemami, z którymi często spotykają się w swojej codziennej praktyce.

Konferencja ELGOR jest jednym z największych w Polsce wydarzeń gromadzących ekspertów z branży górnictwa odkrywkowego oraz branży cementowej. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci największych kopalni odkrywkowych, m.in. KWB Turów, KWB Bełchatów, KWB Adamów, KWB Konin oraz przedstawiciele cementowni, m.in. Cementowni Warta, Cementowni Odra i Grupy Ożarów. Nie bez znaczenia pozostał udział przedstawicieli najlepszych polskich uczelni technicznych.

Partnerem Technologicznym wydarzenia była firma Siemens. Honorowego Patronatu konferencji udzieliło Ministerstwo Energii, Politechnika Wrocławska oraz Wyższy Urząd Górniczy. Branżowym Partnerem Konferencji były PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – Oddział Bełchatów, a Partnerem Merytorycznym – Poltegor Instytut. Partnerami Głównymi konferencji były firmy ANIA Holding, Elektromontaż Lublin oraz REVICO. Partnerami konferencji były firmy Actemium BEA, Elektrobudowa, FUGO–Projekt, Helukabel, Lapp Kabel, Merrid Controls, Prysmian Group oraz Symeo.

Źródło: Omega Communication

Wpis został opublikowany 26 Paź 2017 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć