News » Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC)

Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC)

2 Paź 2017 Możliwość komentowania Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC) została wyłączona Share 'Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC)' on Facebook Share 'Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC)' on Email Share 'Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC)' on Print Friendly

Prezes URE wydał w dniu 29 września 2017 r. decyzję o zatwierdzeniu „Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” (BAL NC).

W stosunku do ubiegłorocznego sprawozdania GAZ-SYSTEM S.A. dokonał oceny skutków funkcjonowania poszczególnych środków tymczasowych, a także uwarunkowań ich stosowania, oraz zgodnie z Art. 46 ust. 3 BAL NC, opracował aktualizację tego dokumentu. Przewidziano w nim kontynuację stosowania środków tymczasowych w obszarach bilansowania, dla których GAZ-SYSTEM S.A. pełni funkcję operatora systemu przesyłowego:

1. tolerancję niezbilansowania, której poziom określa maksymalną ilość gazu możliwą do zakupienia lub sprzedania przez każdego użytkownika sieci po średnioważonej cenie w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu wysokometanowego;

2. tymczasową opłatę za niezbilansowanie zastępującą metodę kalkulacji opłaty za niezbilansowanie dobowe wskazane w rozdziale V Rozporządzenia 312/2014 w odniesieniu do obszaru bilansowego SGT oraz obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego;

3. platformę rynku bilansującego oznaczającą platformę obrotu, na której operator systemu przesyłowego jest uczestnikiem obrotu w odniesieniu do wszystkich transakcji dla obszaru obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego, obszar bilansowy SGT, a także w zakresie ograniczonym do produktów lokalizowanych w punktach międzysystemowych na połączeniu z operatorami systemów przesyłowych znajdujących się na terenie krajów niebędących członkami Unii Europejskiej dla obszaru bilansowania krajowego systemu przesyłowego gazu wysokometanowego.

Katalog możliwych do zastosowania przez operatora systemu przesyłowego środków tymczasowych wraz z opisem zasad ich funkcjonowania został zawarty w art. 47 – 50 Rozporządzenia 312/2014 (BAL NC).

Środki tymczasowe zatwierdzone do stosowania przez prezesa URE decyzją z 29 września 2017 r. będą obowiązywać w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2017 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2018 r.

Poniżej publikujemy pełną treść decyzji prezesa URE wraz z szczegółowym opisem funkcjonowania środków tymczasowych zatwierdzonych do stosowania oraz treść Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych:

Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych  wraz z Załącznikiem nr 1

Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych

fot. pixabay.com

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wpis został opublikowany 2 Paź 2017 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć