Elektroenergetyka » Inteligentne sieci elektroenergetyczne TAURONA dofinansowane

Inteligentne sieci elektroenergetyczne TAURONA dofinansowane

26 cze 2017 Możliwość komentowania Inteligentne sieci elektroenergetyczne TAURONA dofinansowane została wyłączona Share 'Inteligentne sieci elektroenergetyczne TAURONA dofinansowane' on Facebook Share 'Inteligentne sieci elektroenergetyczne TAURONA dofinansowane' on Email Share 'Inteligentne sieci elektroenergetyczne TAURONA dofinansowane' on Print Friendly

s-720-400Trzy projekty inwestycyjne TAURONA uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na łączną kwotę 19,4 mln zł. Całkowita wartość dofinansowanych obecnie projektów inwestycyjnych sięga ponad 41 mln zł.

Z pozyskanych przez TAURON środków unijnych będą współfinansowane: rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

– Inwestujemy w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych i poprawę jakości infrastruktury dystrybucyjnej z myślą o długoterminowym o rozwoju Grupy TAURON oraz o bezpieczeństwie energetycznym. Łączna kwota, jaką planujemy w tym roku przeznaczyć na cele inwestycyjne w obszarze dystrybucji, to blisko 1,8 mld zł. Efektem tych działań będzie zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym zwiększenie automatyzacji pracy sieci oraz wprowadzanie i rozwój nowych technologii – podkreślił Filip Grzegorczykprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Trzy dofinasowane projekty realizowane są przez TAURON na obszarze czterech województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego.

Planowany okres realizacji zadań przypada na lata 2017-2019. W ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 są to już kolejne podpisane przez naszą spółkę TAURON Dystrybucja.

Szczegółowy zakres realizowanych zadań, na które uzyskano obecnie dofinansowanie to:

  • „Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego i łódzkiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”
  • „Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN na terenie powiatów zgorzeleckiego, lwóweckiego i bolesławieckiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”
  • „Budowa i modernizacja linii SN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”.

Całkowita wartość projektów – zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie – to 41,4 mln zł brutto, a wartość dotacji to 19,4 mln zł. Pozostałe środki przeznacza na realizację projektów TAURON.

TAURON Dystrybucja ma obecnie w sumie zawartych 17 umów na dofinansowanie swoich inwestycji na łączną kwotę dotacji 104,4 mln zł.

Trzynaście umów zostało zawartych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i obejmuje zadania z zakresu produkcji i dystrybucji energii z OZE (łączna wartość dotacji 55 mln zł.). Trzy umowy na kwotę 30 mln zł zostały podpisane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Dofinansowane projekty wpisują się w szerokie działania inwestycyjne i modernizacyjne Operatora Sieci. Dzięki ich realizacji zostaną wdrożone funkcjonalności sieci inteligentnej, tzw. smart grid, oraz nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

W efekcie wpłynie to znacznie na poprawę pewności zasilania odbiorców, a także zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia OZE.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Wpis został opublikowany 26 cze 2017 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć