E-mobility » Projekt ustawy o elektromobilności. Nowe obowiązki OSD

Projekt ustawy o elektromobilności. Nowe obowiązki OSD

2 maja 2017 Możliwość komentowania Projekt ustawy o elektromobilności. Nowe obowiązki OSD została wyłączona Share 'Projekt ustawy o elektromobilności. Nowe obowiązki OSD' on Facebook Share 'Projekt ustawy o elektromobilności. Nowe obowiązki OSD' on Email Share 'Projekt ustawy o elektromobilności. Nowe obowiązki OSD' on Print Friendly

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Przewiduje on m.in., że w przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu na operatora infrastruktury, takim operatorem staje się z mocy ustawy operator systemu dystrybucyjnego (OSD).

Przepisy projektowanej ustawy dotyczą przede wszystkim energii elektrycznej i gazu ziemnego wykorzystywanych w transporcie. Rozwój tych paliw alternatywnych w transporcie jest najbardziej pożądanym kierunkiem przez projektodawcę. Projektowana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe pojęcia takie m.in. jak ładowanie pojazdów elektrycznych, paliwa alternatywne, punkt ładowania, operator infrastruktury, sprzedawca paliw alternatywnych.

Przygotowywane przepisy nakładają na OSD obowiązek przygotowania w gminach położonych na obszarze ich działania programu budowy ogólnodostępnych punktów ładowania oraz związanych z tą budową przedsięwzięć niezbędnych do przyłączenia tych punktów do sieci. Programy takie mają być przekazywane do gmin, a te na ich podstawie mają sporządzać plany rozmieszczenia ogólnodostępnych punktów ładowania.

Następnie wójtowie, burmistrzowie albo prezydenci miast mają wyłaniać w drodze konkursu operatorów infrastruktury dla ogólnodostępnych punktów ładowania wskazanych we wspomnianych planach. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu operatorem infrastruktury, jak przewiduje projekt, staje się z mocy ustawy OSD. Natomiast ładowanie pojazdów jest wtedy oferowane przez sprzedawcę zobowiązanego. Zarazem w myśl projektu ustawy obowiązek ten nie powoduje, że tylko dostawca usługi ładowania z urzędu będzie mógł oferować ładowanie pojazdu. OSD jako operator infrastruktury będzie zobowiązany zapewnić dostęp wszystkim dostawcom usługi ładowania na równoprawnych zasadach.

Zgodnie z projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych operator infrastruktury to podmiot odpowiedzialny m.in. za budowę, zarządzanie, konserwację i remonty punktu ładowania. Koszty ponoszone przez OSD w funkcji operatora infrastruktury mają być kosztami uzasadnionymi działalności w rozumieniu prawa energetycznego, ale tylko w przypadku, gdy procedura konkursowa nie wyłoni operatora infrastruktury.

Projektowane przepisy nakładają na OSD obowiązek podłączenia do sieci wyłonionego w konkursie operatora infrastruktury. Ma to na celu, jak wskazuje projektodawca, zapewnienie, że w przypadku zakończenia procedury wyłaniania w konkursie operatora infrastruktury dla ogólnodostępnych punktów ładowania, punkt ten zostanie podłączony, niezależnie od zawartych w treści ustawy Prawo energetyczne warunków ekonomicznej opłacalności i technicznych możliwości.

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Wpis został opublikowany 2 maja 2017 w następujących kategoriach: E-mobility, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć