News » Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem…

Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.

13 Kwi 2017 Możliwość komentowania Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A. została wyłączona Share 'Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.' on Facebook Share 'Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.' on Email Share 'Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.' on Print Friendly

burmann1Panie dyrektorze, jakie regulacje prawne powinny się pojawić dla rozwoju kogeneracji?

Obecnie wsparcie elektrociepłowni związane jest ze sprzedażą czerwonych certyfikatów – w przypadku takich źródeł jakimi zarządza Veolia w Łodzi i Poznaniu. Ten rodzaj wsparcia będzie obowiązywał tylko do końca 2018 r. Wobec tego branżowe organizacje ciepłownicze rozmawiają z rządem w sprawie zasad systemu wsparcia dla kogeneracji, jaki mógłby obowiązywać od 2019 r. Jest to już bardzo niedaleka perspektywa. Ma to szczególne znaczenie jeżeli spojrzymy na procesy inwestycyjne w energetyce, dla których liczą się nawet kilkudziesięcioletnie okresy. Z tego względu trudno jest odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące modernizacji istniejących źródeł, czy budowy nowych elektrociepłowni, nie znając uregulowań w długim okresie. A wyzwania jakie stoją przed polską energetyką w kontekście dostosowania źródeł, m.in. do nowych norm emisyjnych, wymagają znaczących środków. Zwracam przy tym uwagę, że właśnie rozwój źródeł wytwarzających ciepło systemowe i energię elektryczną w jednym procesie technologicznym jest w mojej ocenie jednym z najlepszych rozwiązań dla polskich miast, w których istnieje problem tzw. niskiej emisji. Ponadto, niewątpliwie na kształt przyszłego systemu wsparcia dla kogeneracji będzie miał wpływ model rozwiązań rynku mocy, nad którym obecnie prowadzi prace Ministerstwo Energii.

Na jakim paliwie powinna się rozwijać kogeneracja? Tradycyjnie na węglu, gazie czy może biomasa, odpady komunalne-RDF?

Uważam, że w źródłach kogeneracyjnych jest miejsce na wszystkie dostępne w naszej gospodarce paliwa, na mix paliwowy – węgiel, biomasę, gaz oraz odpady, w tym również w formie RDF-u. Wyzwania środowiskowe będą powodować dążenia firm ciepłowniczych do ograniczania spalania węgla, ale nie stanie się to z dnia na dzień. Dlatego trudno sobie wyobrazić, że nagle wszystkie nasze urządzenia wytwórcze będą na przykład zasilane gazem. Być może w przyszłości część kotłów szczytowych lub blok gazowo-parowy mogłyby pracować z wykorzystaniem paliwa gazowego, ale to w dużej mierze zależy od możliwości pozyskania wystarczających ilości tego paliwa oraz od rozbudowy infrastruktury sieci gazowej w Łodzi. Przykładowo, blok gazowoparowy o mocy 120 MW elektrycznych (100 MW termicznych) potrzebuje ok. 27 tys. m3 gazu. Typowy kocioł wodny o mocy ok. 140 MW potrzebuje ok. 15 tys. m3 gazu. Pobór takich ilości gazu zimą byłby wyzwaniem żeby zabezpieczyć funkcjonowanie systemu zasilania miasta w to paliwo. Należy natomiast interesować się wykorzystaniem RDF-u jako paliwa. Veolia ma bardzo szerokie doświadczenie w zakresie tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym. Na świecie współpracuje z przemysłem i samorządami w różnych modelach biznesowych w obszarach energii, wody i odpadów. Takie miasto jak Łódź ma wszelkie możliwości aby z tych doświadczeń skorzystać.

Jednak, biorąc pod uwagę dostępne ilości tego paliwa (odpadów) i potencjalną ilość wyprodukowanego z niego ciepła, nie są to aż tak znaczące rezultaty w porównaniu do pracy naszych łódzkich bloków energetycznych. Jeśli powstałaby instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych, to byłaby z pewnością włączona w nasz system produkcji i dystrybucji ciepła, którym zarządzamy. Veolia powinna taką instalację eksploatować. Jest to wg mnie oczywiste, gdyż moglibyśmy tak skonfigurować system, aby optymalnie wykorzystać urządzenia wytwórcze.

20 lat VeoliaCzy kogeneracja to dobry sposób na niezależne obszary energetyczne? Jak wiemy Klastry energetyczne mogą stać się podstawowym elementem bezpieczeństwa energetycznego gmin, powiatówczy przemysłu.

Rozwój kogeneracji w kontekście klastrów energii to również ciekawe rozwiązanie, które może znaleźć zastosowanie szczególnie na mniej zurbanizowanych terenach naszego kraju. Jednym z celów, jakie przyświecają projektowi tworzenia klastrów jest budowa bezpieczeństwa energetycznego właśnie w obszarach słabiej zurbanizowanych, co z kolei może być napędem dla rozwoju energetyki rozproszonej. Współpraca kilku podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii, w tym z odnawialnych źródeł, może dać efekty w postaci samowystarczalnych energetycznie obszarów. Mogę sobie wyobrazić, że Veolia, która ma bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie efektywnego zarządzania energią, jest liderem umowy o wspólnym wytwarzaniu energii.

W ostatnim czasie „bohaterem” stał się smog. Czy mikrokogeneracja – przydomowa to dobre rozwiązanie do walki z tym zjawiskiem?

Powstanie mikrokogeneracji na przykład w domu jednorodzinnym jest możliwe, ale z pewnością mało efektywne z ekonomicznego punktu widzenia. Oprócz kosztów samej inwestycji doliczyć trzeba koszty późniejszej eksploatacji instalacji, w tym serwisu. Tego nie mają na głowie nasi klienci korzystający z ciepła systemowego z sieci ciepłowniczej. Wiemy z doświadczenia, że komfort bezobsługowego korzystania z naszego ciepła i gwarancja bezpieczeństwa dostaw są przez klientów bardzo cenione. W przypadku mikrokogeneracji trzeba zakładać, że będziemy musieli korzystać z usług specjalistów lub firm, które będą takie urządzenia obsługiwać. Jeżeli będziemy robić to samemu, to wtedy trudno mówić o komforcie. Na pewno lepszym rozwiązaniem – wykorzystującym efekt skali – byłaby budowa jednostki kogeneracyjnej zasilającej kilkanaście czy kilkadziesiąt obiektów. Wobec tego, mikrokogeneracja może być dobrym rozwiązaniem dla mikrosystemów ciepłowniczych, o ile nie znajdują się w obszarze zasilania ciepłem systemowym. Wówczas takie rozwiązanie, wobec systemu ciepłowniczego zasilanego z dużej elektrociepłowni, będzie nieefektywne. Dlatego twierdzę, że tam, gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura, najlepszym wariantem jest podłączenie się do sieci ciepła systemowego. Również jest to najlepsza propozycja w kontekście walki z tzw. niską emisją. Przykładowo, Veolia współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi w programie rewitalizacji miasta podłączając do sieci ciepłowniczej wyremontowane kamienice. Takie działanie ma wymierny wpływ na ograniczanie niskiej emisji w centrum miasta i poprawę warunków życia mieszkańców. Wspólnie z władzami miasta przygotowaliśmy koncepcję podłączenia ośmiu położonych w centrum priorytetowych kwartałów o szacowanym zapotrzebowaniu na ciepło ok. 80 MW. Działamy nie tylko na polu technologicznym. Edukujemy lokalną społeczność o zagrożeniach jakie niesie ze sobą niska emisja. Od 2015 r. w Grupie Veolia prowadzimy projekt informacyjno-edukacyjny „Niska emisja – wielka sprawa”. Wyjaśniamy czym różni się niska emisja od niskiej emisyjności. Tłumaczymy dlaczego ciepło systemowe jest najlepszą alternatywą. Raz w roku podczas Dnia otwartych drzwi w elektrociepłowniach Łodzi i Poznaniu mieszkańcy mogą zobaczyć jak produkowane jest ciepło i energia elektryczna oraz dzięki jakim instalacjom dbamy o środowisko.

Kiedy kogeneracja może się zmienić w trigenerację?

Początki już są, ale wciąż jest to jednak duże wyzwanie technologiczne. Zasadność budowania jednostki produkującej chłód uwarunkowana jest skalą odbioru ciepła z elektrociepłowni. Po sezonie grzewczym produkcja w trigeneracji może w przyszłości mieć wpływ na poprawę ekonomiki wytwarzania w kogeneracji. Zastosowanie takiego rozwiązania w polskich miastach gdzie znajdują się elektrociepłownie jest projektem na przyszłość.

Veolia

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo Nowa Energia

Wpis został opublikowany 13 Kwi 2017 w następujących kategoriach: News, Polecamy. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć