Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2017 » Spis treści wydania 02/2017

Spis treści wydania 02/2017

6 kw. 2017 Możliwość komentowania Spis treści wydania 02/2017 została wyłączona Share 'Spis treści wydania 02/2017' on Facebook Share 'Spis treści wydania 02/2017' on Email Share 'Spis treści wydania 02/2017' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Magazyn 02/2017

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Nowa Energia 02/2017

Klastry energii – korzyści i szanse realizacji
dr Ewa Mataczyńska, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza str. 4
Rynek mocy i uczestnictwo w nim jednostek wysokosprawnej kogeneracji w świetle proponowanej przez Ministerstwo Energii ustawy
Anna Kochan, radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
str. 6
Smart Energy System – modułowa poligeneracyjna układanka
Energy Solutions Sp. z o.o.
str. 9

Synergia Klienta z energetyka
Enspirion Sp. z o.o.
str. 11
Własność intelektualna w energetyce- prawne uwarunkowania uzyskania Patentu
dr Maciej M. Sokołowski, Wydział Prawa i Administracji UW
str. 13
Kontenerowa instalacja zgazowania odpadów komunalnych w Nowym Dworze
dr hab. inż. Dariusz Kardaś, dr inż. Jacek Kluska, mgr inż. Paweł Kazimierski, mgr inż. Łukasz Heda, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
str. 16
Muły węgla kamiennego – odpad czy cenne paliwo?
mgr inż. Izabella Maj, dr hab. inż. Piotr Ostrowski prof. nzw. w Pol. Śl, dr inż. Edyta Kudlek, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych, Politechnika Śląska
str. 22
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w świetle nowych planów gospodarki odpadami
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ, mgr inż. Olga Namiecińska, inż. Paulina Saladra, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
str. 25
Panel dyskusyjny IX Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”
Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”
str. 31
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw.w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
mgr inż. Wojciech Stawiany, ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
str. 37
Mała energetyka domowa
dr hab. inż. Dariusz Kardaś, dr inż. Grzegorz Żywica, dr inż. Piotr Klonowicz, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, Polska Akademia Nauk w Gdańsku
str. 40
Najlepszy w swojej klasie… nowa generacja agregatów gazowych CAT®
Paweł Kwasowiec, manager ds. sprzedaży i serwisu kogeneracji, Eneria Sp. z o.o.
str. 44
Kogeneracja – wczoraj, dziś, jutro
mgr inż. Iwona Kowal, Agencja Rynku Energii S.A.,
str. 46
Strategiczne wyzwania sektora ciepłowniczego XXI wieku – cz. 2
dr inż. Krzysztof Fuzowski, kierownik Biura Rozwoju Ciepłownictwa, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
str. 52
Możliwości wykorzystania małych układów kogeneracyjnych w instalacjach Prosumenckich
dr inż. Karol Sztekler, dr hab. inż. Jan Górski, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, mgr inż. Tomasz Siwek, mgr inż. Wojciech Kalawa, inż. Łukasz Żak, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
str. 56
Kogeneracja – szanse na rozwój
Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.
str. 60
Uwarunkowania rozwoju technologii zgazowania węgla dla wytwarzania energii w Polsce
dr inż. Dominik Kryzia, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
str. 62
Wielopaliwowe elektrociepłownie z kotłami CFB – zintegrowane rozwiązanie w zakresie zagospodarowania odpadów i ciepłownictwa
Grzegorz Szastok, członek zarządu, dyrektor handlowy, Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
str. 65

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć